Vælg Vis enhedstildeling under fanen Tildeling, mens en compliance-politik konfigureres til at vise siden Vis enhedstildeling i Workspace ONE UEM. Denne side bekræfter enheder, der er påvirkede (eller ikke er påvirkede) efter den tildelte compliance-politik.

Dette skærmbillede viser skærmen Vis enhedstildeling med tre enheder, hvis tildelingsstatus er upåvirket.

Kolonnen Tildelingsstatus viser følgende poster for enheder, der vises i listen.

  • Tilføjet – Compliance-politikken er blevet tilføjet til enheden på listen.
  • Fjernet – Compliance-politikken er blevet fjernet fra enheden.
  • Uændret – Enheden forbliver upåvirket af ændringer af compliance-politikken.

Vælg Udgiv for at færdiggøre ændringerne og om nødvendigt genudgive en compliance-politik.

Overordnet emne: Tilføj en compliance-politik

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon