• Terminal

  • show run-config

 • Terminal/TFTP

  • transfer upload datatype config

  • transfer upload mode tftp

  • transfer upload serverip <SERVERIPADDR>

  • transfer upload path /

  • transfer upload filename <fileName>

  • transfer upload start