Con TKG en Supervisor de vSphere 8, es posible aprovisionar dos tipos de clústeres de carga de trabajo: clústeres de Tanzu Kubernetes y clústeres basados en ClusterClass. Consulte esta sección para aprovisionar clústeres de TKG en el Supervisor.