Για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης το VMware Cloud Web Security, πρέπει πρώτα να έχει δημιουργήσει και διαμορφώσει μια πολιτική ασφάλειας και κατόπιν να την έχει εφαρμόσει.

Δημιουργείτε και επεξεργάζεστε τις πολιτικές ασφάλειας στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του VMware SD-WAN Orchestrator.

Προϋποθέσεις

Για να ρυθμιστούν οι παράμετροι μιας πολιτικής Cloud Web Security (CWS), ένας χρήστης πρέπει να έχει έναν από τους ακόλουθους ρόλους:
 • Χειριστής με ρόλο υπερχρήστη ή τυπικό ρόλο.
 • Συνεργάτης με ρόλο υπερχρήστη ή τυπικό ρόλο.
 • Πελάτης με ρόλο υπερχρήστη, τυπικό ρόλο ή ρόλο διαχειριστή ασφαλείας.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη του Orchestrator, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού SD-WAN, επιλέξτε Cloud Web Security.
  Εμφανίζεται η σελίδα Cloud Web Security.

  Στη σελίδα Cloud Web Security, ο χρήστης μπορεί να προβάλει, να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί πολιτικές CWS και να παρακολουθήσει την εφαρμογή των πολιτικών CWS.

 4. Για να δημιουργήσετε μια νέα πολιτική ασφάλειας, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure) στην αριστερή γωνία της σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (NEW POLICY).
  Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Δημιουργία νέας πολιτικής ασφάλειας (Create a new Security Policy).
 5. Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε το όνομα για την πολιτική ασφάλειας και κάντε κλικ στην επιλογή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (CREATE).
  Σημείωση: Το όνομα πολιτικής πρέπει να είναι μια συνεχής συμβολοσειρά κειμένου χωρίς διαστήματα.

Αποτελέσματα

Μια πολιτική ασφάλειας δημιουργείται και εμφανίζεται στη σελίδα Πολιτικές ασφάλειας (Security Policies).

Επόμενες ενέργειες