Μόνο ένας χρήστης-χειριστής με ρόλο υπερχρήστη ή τυπικού χρήστη μπορεί να διαμορφώσει μια Πύλη SD-WAN για έναν ρόλο Cloud Web Security.

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια πύλη για έναν ρόλο Cloud Web Security στην παλαιά πύλη περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη Χειριστής (Operator), κάντε κλικ στην επιλογή Πύλες (Gateways).
  2. Η σελίδα Πύλες (Gateways) εμφανίζει τη λίστα των διαθέσιμων πυλών. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς μια πύλη για την οποία θέλετε να διαμορφώσετε τον ρόλο Cloud Web Security. Οι λεπτομέρειες της επιλεγμένης πύλης εμφανίζονται στη σελίδα Διαμόρφωση πυλών (Configure Gateways).
  3. Στην ενότητα Ιδιότητες (Properties), στην περιοχή Ρόλοι πύλης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Cloud Web Security.
  4. Στην ενότητα Cloud Web Security, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP τελικού σημείου Geneve και το όνομα σημείων παρουσίας (PoP) για τον ρόλο πύλης Cloud Web Security.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
    Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση πυλών στον Οδηγός χειριστή VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

Επόμενες ενέργειες