Αυτή η σελίδα περιέχει λίστες τομέων και CIDR, για τα οποία συνιστάται η διαμόρφωση ενός κανόνα παράκαμψης, για να διασφαλιστεί ότι η επιθεώρηση SSL δεν διακόπτει την κυκλοφορία σε αυτές τις εφαρμογές.

Με την περισσότερη κυκλοφορία Web στο Internet κρυπτογραφημένη, είναι απαραίτητο να αποκρυπτογραφήσετε την κυκλοφορία SSL, για να εφαρμόσετε προηγμένα στοιχεία ελέγχου ασφάλειας. Από προεπιλογή, η επιθεώρηση SSL Cloud Web Security αποκρυπτογραφεί όλη την κυκλοφορία SSL για αυτόν τον λόγο.

Οι λύσεις επιθεώρησης SSL χρησιμοποιούν μια τεχνική «υποκλοπέα επικοινωνίας» για την αποκρυπτογράφηση της κυκλοφορίας που μπορεί να διαταράξει συγκεκριμένους τύπους επικοινωνιών από εφαρμογές. Η κυκλοφορία που μπορεί να διακοπεί από έναν «υποκλοπέα επικοινωνίας» περιλαμβάνει την κυκλοφορία που χρησιμοποιεί καρφίτσωμα πιστοποιητικών, αμοιβαίο TLS (mTLS) και WebSocket.

Για να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία Cloud Web Security δεν διακόπτει αυτούς τους τύπους κυκλοφορίας, οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τους κανόνες παράκαμψης SSL που παρακάμπτουν την προεπιλεγμένη συμπεριφορά επιθεώρησης SSL. Οι χρήστες του Cloud Web Security μπορούν ακόμα να ελέγχουν την κυκλοφορία σε αυτές τις εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Φιλτραρίσματος διευθύνσεων URL.

Συμβουλή: Για να διαμορφώσετε έναν κανόνα παράκαμψης επιθεώρησης SSL, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση πολιτικής ασφάλειας.

Περιεχόμενα

 • Εφαρμογές
  • Adobe
  • Apple
  • Cisco WebEx
  • Dropbox
  • Druva
  • GitHub
  • GoTo
  • Grammarly
  • Microsoft 365 (πρώην Office 365)
  • Microsoft Defender
  • Λειτουργικά συστήματα Microsoft
  • RingCentral
  • Salesforce
  • Slack
  • VMware Workspace ONE
  • Zoom
 • Συνιστώμενοι κανόνες (λίστες ενοποιημένων εφαρμογών)
  • Κανόνες παράκαμψης τομέων
  • Κανόνες παράκαμψης CIDR

Εφαρμογές

Ακολουθεί μια λίστα εφαρμογών και οι σχετικοί τομείς τους και αποκλεισμοί CIDR που είναι γνωστό ότι διακόπτονται, όταν εφαρμόζεται επιθεώρηση SSL.

Adobe

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 13

sstats.adobe.com, acrobat.com, stats.adobe.com, fpdownload.adobe.com, newrelic.com, get3.adobe.com, echocdn.com, get.adobe.com, echosign.com, platformdl.adobe.com, dlmping2.adobe.com, dlmping3.adobe.com, bam.nr-data.net

Apple

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 80

xp-cdn.apple.com, humb.apple.com, configuration.apple.com, mesu.apple.com, gdmf.apple.com, business.apple.com, iwork.apple.com, albert.apple.com, ess.apple.com, static.ips.apple.com, swscan.apple.com, certs.apple.com, appattest.apple.com, apple-cloudkit.com, swdist.apple.com, identity.apple.com, push.apple.com, api.apps.apple.com, ls.apple.com, iprofiles.apple.com, diagassets.apple.com, oscdn.apple.com, appleid.cdn-apple.com, swdownload.apple.com, vpp.itunes.apple.com, gs.apple.com, doh.dns.apple.com, valid.apple.com, idmsa.apple.com, axm-adm-mdm.apple.com, lcdn-registration.apple.com, cssubmissions.apple.com, school.apple.com, bpapi.apple.com, skl.apple.com, xp.apple.com, sq-device.apple.com, deviceenrollment.apple.com, mask.icloud.com, gnf-mr.apple.com, ocsp2.apple.com, apps.apple.com, mask-api.icloud.com, ig.apple.com, axm-adm-scep.apple.com, axm-adm-enroll.apple.com, fba.apple.com, smp-device-content.apple.com, swquery.apple.com, setup.icloud.com, icloud.apple.com, icloud-content.com, axm-app.apple.com, swcdn.apple.com, mzstatic.com, ppq.apple.com, gsa.apple.com, mask-h2.icloud.com, itunes.apple.com, gc.apple.com, serverstatus.apple.com, gsas.apple.com, apple-livephotoskit.com, gnf-mdn.apple.com, appleid.apple.com, gg.apple.com, updates.cdn-apple.com, lcdn-locator.apple.com, icloud.com.cn, mdmenrollment.apple.com, ns.itunes.apple.com, cdn-apple.com, apzones.com, tbsc.apple.com, icloud.com, osrecovery.apple.com, smoot.apple.com, captive.apple.com, deviceservices-external.apple.com, ws-ee-maidsvc.icloud.com

Dropbox

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 4

cfl.dropboxstatic.com, dropboxusercontent.com, content.dropboxapi.com, dropbox.com

Druva

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 1

druva.com

GitHub

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 3

github.com, gist.githubusercontent.com, githubusercontent.com

GoTo

Κατηγορία: Τομείς

Παραπομπές

Καταχωρήσεις: 75
internap.net, api.opentok.com, 123rescue.com, jointraining.com, hvoice.net, meet.goto.com, logmein.eu, fastsupport.com, gotomeeting.com, joinwebinar.com, helpme.net, jiveip.net, getgoservices.net, lastpass.eu, lmi-antivirus-live.azureedge.net, logmein-gateway.com, gotomeet.at, google-analytics.com, gotoassist.at, browse.logmeinusercontent.com, webinar.com, gotoassist.me, gotoroom.com, gotomeet.me, enterprise.opentok.com, lmi-appupdates-live.azureedge.net, jive.com, joingotomeeting.com, getgocdn.com, psyjs-cdn.personify.live, LogMeIn123.com, logmeinrescue.com, expertcity.com, anvil.opentok.com, gotostage.com, goto.com, googleapis.com, static.opentok.com, logmeinusercontent.com, dolbyvoice.com, join.me, getgoservices.com, gototraining.com, logmein.com, firebaseapp.com, accounts.logme.in, cdn.walkme.com, hamachi.cc, gotoconference.com, logmeininc.com, openvoice.com, psyjs-cdn.nuvixa.com, goto-desktop.s3.amazonaws.com, onjive.com, go2assist.me, firebaseio.com, gofastchat.com, tokbox.com, goto-rtc.com, logmeinrescue-enterprise.com, jmp.tw, internapcdn.net, gotowebinar.com, assist.com, gotomypc.com, support.me, lastpass.com, app.goto.com, getgo.com, rtcprov.net, gotoassist.com, cdngetgo.com, raas.io, google.com, logmeinrescue.eu

Grammarly (τομείς)

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 2

grammarly.io, grammarly.com

Microsoft 365 (πρώην Office 365)

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 43

companymanager.microsoftonline.com, login.microsoftonline.com, officeapps.live.com, becws.microsoftonline.com, passwordreset.microsoftonline.com, broadcast.skype.com, sharepoint.com, loginex.microsoftonline.com, lync.com, login.microsoftonline-p.com, msidentity.com, outlook.office.com, msftidentity.com, security.microsoft.com, login-us.microsoftonline.com, autologon.microsoftazuread-sso.com, logincert.microsoftonline.com, accounts.accesscontrol.windows.net, defender.microsoft.com, login.microsoft.com, clientconfig.microsoftonline-p.net, provisioningapi.microsoftonline.com, account.office.net, outlook.office365.com, compliance.microsoft.com, api.passwordreset.microsoftonline.com, protection.office.com, office.live.com, adminwebservice.microsoftonline.com, protection.outlook.com, auth.microsoft.com, skypeforbusiness.com, graph.microsoft.com, login.windows.net, online.office.com, nexus.microsoftonline-p.com, account.activedirectory.windowsazure.com, mail.protection.outlook.com, graph.windows.net, ccs.login.microsoftonline.com, device.login.microsoftonline.com, teams.microsoft.com, smtp.office365.com

Microsoft Defender

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 53

ussus4eastprod.blob.core.windows.net, wsus2westprod.blob.core.windows.net, ussus4westprod.blob.core.windows.net, winatp-gw-neu.microsoft.com, automatedirstrprdeus3.blob.core.windows.net, automatedirstrprduks.blob.core.windows.net, automatedirstrprdcus3.blob.core.windows.net, automatedirstrprdeus.blob.core.windows.net, wsuk1westprod.blob.core.windows.net, usseu1northprod.blob.core.windows.net, ussuk1southprod.blob.core.windows.net, officecdn-microsoft-com.akamaized.net, unitedkingdom.x.cp.wd.microsoft.com, automatedirstrprdneu.blob.core.windows.net, wdcp.microsoft.com, automatedirstrprdcus.blob.core.windows.net, europe.x.cp.wd.microsoft.com, ussus2eastprod.blob.core.windows.net, wseu1westprod.blob.core.windows.net, us-v20.events.data.microsoft.com, automatedirstrprdneu3.blob.core.windows.net, wd.microsoft.com, winatp-gw-neu3.microsoft.com, winatp-gw-cus.microsoft.com, x.cp.wd.microsoft.com, winatp-gw-cus3.microsoft.com, wsus1westprod.blob.core.windows.net, wsus2eastprod.blob.core.windows.net, wseu1northprod.blob.core.windows.net, ussus2westprod.blob.core.windows.net, wsuk1southprod.blob.core.windows.net, ussuk1westprod.blob.core.windows.net, automatedirstrprdweu.blob.core.windows.net, winatp-gw-eus.microsoft.com, packages.microsoft.com, unitedstates.x.cp.wd.microsoft.com, wsus1eastprod.blob.core.windows.net, winatp-gw-weu3.microsoft.com, automatedirstrprdweu3.blob.core.windows.net, automatedirstrprdukw.blob.core.windows.net, ussus1westprod.blob.core.windows.net, eu-v20.events.data.microsoft.com, ussus3westprod.blob.core.windows.net, uk-v20.events.data.microsoft.com, usseu1westprod.blob.core.windows.net, winatp-gw-uks.microsoft.com, ussus1eastprod.blob.core.windows.net, ussus3eastprod.blob.core.windows.net, cdn.x.cp.wd.microsoft.com, winatp-gw-weu.microsoft.com, winatp-gw-eus3.microsoft.com, winatp-gw-ukw.microsoft.com, events.data.microsoft.com

Λειτουργικά συστήματα Microsoft

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 17

musicimage.xboxlive.com, dl.delivery.mp.microsoft.com, windowsupdate.com, store-images.microsoft.com, sls.microsoft.com, windowsupdate.microsoft.com, wustat.windows.com, prod.do.dsp.mp.microsoft.com, mp.microsoft.com, download.microsoft.com, cdn.microsoft.com, tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com, media-assetcatalog.microsoft.com, store-images.s-microsoft.com, mediadiscovery.microsoft.com, update.microsoft.com, ntservicepack.microsoft.com

RingCentral

Παραπομπές

Κατηγορία: CIDR

Καταχωρήσεις: 9

199.68.212.0/22, 192.209.24.0/21, 199.255.120.0/22, 80.81.128.0/20, 208.87.40.0/22, 104.245.56.0/21, 66.81.240.0/20, 185.23.248.0/22, 103.44.68.0/22

Salesforce

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 5

content.force.com, salesforce.com, lightning.force.com, visual.force.com, documentforce.com

Slack

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 4

wss-backup.slack.com, wss-mobile.slack.com, lb.slack-msgs.com, wss-primary.slack.com

VMware Workspace ONE

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καρφίτσωμα SSL και εξερχόμενοι διακομιστές μεσολάβησης παρακολούθησης SSL (2960709)

Καταχωρήσεις: 2

vidmpreview.com, awmdm.com

WebEx

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 17

vbrickrev.com, webex.com, slido.com, lencr.org, accompany.com, godaddy.com, intel.com, sli.do, wbx2.com, webexcontent.com, appdynamics.com, identrust.com, digicert.com, data.logentries.com, quovadisglobal.com, eum-appdynamics.com, ciscospark.com

WebEx

Κατηγορία: Υποδίκτυα

Καταχωρήσεις: 26

20.53.87.0/24, 173.39.224.0/19, 150.253.128.0/17, 170.133.128.0/18, 40.119.234.0/24, 66.114.160.0/20, 44.234.52.192/26, 66.163.32.0/19, 20.68.154.0/24, 20.50.235.0/24, 20.120.238.0/23, 210.4.192.0/20, 173.243.0.0/20, 20.76.127.0/24, 62.109.192.0/18, 216.151.128.0/19, 23.89.0.0/16, 114.29.192.0/19, 20.108.99.0/24, 207.182.160.0/19, 20.57.87.0/24, 209.197.192.0/19, 69.26.160.0/19, 64.68.96.0/19, 52.232.210.0/24, 170.72.0.0/16

Zoom

Παραπομπές

Κατηγορία: Τομείς

Καταχωρήσεις: 1

zoom.us

Συνιστώμενοι κανόνες (λίστες ενοποιημένων εφαρμογών)

Οι παρακάτω κανόνες ενοποιούν κάθε εφαρμογή που παρατίθεται παραπάνω και μπορούν εύκολα να αντιγραφούν και να επικολληθούν σε έναν μόνο κανόνα παράκαμψης επιθεώρησης SSL του Cloud Web Security. Ωστόσο, εάν οι χρήστες προτιμούν να μην συμπεριλάβουν μια εξαίρεση για κάθε εφαρμογή που καλύπτεται στο παρόν έγγραφο, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν μεμονωμένους κανόνες παράκαμψης για συγκεκριμένες εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται παραπάνω.

Τομείς παράκαμψης SSL

Καταχωρήσεις: 320

automatedirstrprdweu3.blob.core.windows.net, oscdn.apple.com, goto-desktop.s3.amazonaws.com, gc.apple.com, logmeinrescue.com, broadcast.skype.com, meet.goto.com, visual.force.com, msftidentity.com, wsus2westprod.blob.core.windows.net, sq-device.apple.com, cdn-apple.com, identrust.com, content.force.com, gdmf.apple.com, mesu.apple.com, icloud.com, musicimage.xboxlive.com, tbsc.apple.com, osrecovery.apple.com, firebaseapp.com, jmp.tw, cssubmissions.apple.com, quovadisglobal.com, outlook.office.com, companymanager.microsoftonline.com, automatedirstrprdcus3.blob.core.windows.net, axm-app.apple.com, goto.com, lastpass.com, mzstatic.com, wss-primary.slack.com, lastpass.eu, druva.com, sharepoint.com, ocsp2.apple.com, automatedirstrprdneu.blob.core.windows.net, mask-api.icloud.com, hvoice.net, automatedirstrprdeus3.blob.core.windows.net, becws.microsoftonline.com, deviceenrollment.apple.com, appleid.apple.com, smtp.office365.com, github.com, serverstatus.apple.com, store-images.microsoft.com, lcdn-registration.apple.com, app.goto.com, browse.logmeinusercontent.com, login.microsoftonline-p.com, gnf-mr.apple.com, wsuk1southprod.blob.core.windows.net, wseu1westprod.blob.core.windows.net, online.office.com, lync.com, assist.com, smoot.apple.com, automatedirstrprdcus.blob.core.windows.net, dolbyvoice.com, eu-v20.events.data.microsoft.com, psyjs-cdn.personify.live, skl.apple.com, webexcontent.com, appattest.apple.com, captive.apple.com, sls.microsoft.com, icloud.com.cn, google.com, acrobat.com, enterprise.opentok.com, ussus3westprod.blob.core.windows.net, deviceservices-external.apple.com, bpapi.apple.com, content.dropboxapi.com, getgocdn.com, ussus4eastprod.blob.core.windows.net, wsus2eastprod.blob.core.windows.net, mask-h2.icloud.com, logmein.com, iprofiles.apple.com, logmeininc.com, usseu1westprod.blob.core.windows.net, automatedirstrprduks.blob.core.windows.net, graph.microsoft.com, winatp-gw-eus.microsoft.com, vpp.itunes.apple.com, grammarly.com, dlmping3.adobe.com, accounts.logme.in, api.passwordreset.microsoftonline.com, swquery.apple.com, wbx2.com, vidmpreview.com, ussuk1westprod.blob.core.windows.net, lmi-antivirus-live.azureedge.net, gist.githubusercontent.com, cfl.dropboxstatic.com, dlmping2.adobe.com, fpdownload.adobe.com, lightning.force.com, xp-cdn.apple.com, adminwebservice.microsoftonline.com, gg.apple.com, office.live.com, mask.icloud.com, ccs.login.microsoftonline.com, iwork.apple.com, outlook.office365.com, wsus1westprod.blob.core.windows.net, tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com, vbrickrev.com, events.data.microsoft.com, europe.x.cp.wd.microsoft.com, webinar.com, itunes.apple.com, logmeinrescue-enterprise.com, jiveip.net, ls.apple.com, apple-cloudkit.com, ntservicepack.microsoft.com, xp.apple.com, gotoassist.me, getgoservices.net, diagassets.apple.com, security.microsoft.com, automatedirstrprdeus.blob.core.windows.net, clientconfig.microsoftonline-p.net, media-assetcatalog.microsoft.com, newrelic.com, gofastchat.com, officecdn-microsoft-com.akamaized.net, logincert.microsoftonline.com, usseu1northprod.blob.core.windows.net, gotomypc.com, winatp-gw-eus3.microsoft.com, wustat.windows.com, dropbox.com, wss-mobile.slack.com, loginex.microsoftonline.com, ussus2eastprod.blob.core.windows.net, gotomeet.me, onjive.com, data.logentries.com, wd.microsoft.com, logmeinrescue.eu, idmsa.apple.com, ussus2westprod.blob.core.windows.net, ussus1westprod.blob.core.windows.net, x.cp.wd.microsoft.com, winatp-gw-ukw.microsoft.com, wseu1northprod.blob.core.windows.net, gotowebinar.com, download.microsoft.com, intel.com, uk-v20.events.data.microsoft.com, unitedstates.x.cp.wd.microsoft.com, digicert.com, unitedkingdom.x.cp.wd.microsoft.com, automatedirstrprdneu3.blob.core.windows.net, getgoservices.com, echocdn.com, awmdm.com, internapcdn.net, gnf-mdn.apple.com, ciscospark.com, protection.office.com, rtcprov.net, lmi-appupdates-live.azureedge.net, echosign.com, expertcity.com, login.microsoft.com, gotoassist.com, us-v20.events.data.microsoft.com, albert.apple.com, gotoroom.com, winatp-gw-cus.microsoft.com, lencr.org, officeapps.live.com, gs.apple.com, tokbox.com, ig.apple.com, ws-ee-maidsvc.icloud.com, gotoconference.com, winatp-gw-neu.microsoft.com, githubusercontent.com, gotoassist.at, automatedirstrprdukw.blob.core.windows.net, hamachi.cc, push.apple.com, winatp-gw-neu3.microsoft.com, logmeinusercontent.com, api.opentok.com, school.apple.com, grammarly.io, support.me, teams.microsoft.com, salesforce.com, swdist.apple.com, joinwebinar.com, certs.apple.com, swcdn.apple.com, wsuk1westprod.blob.core.windows.net, google-analytics.com, gsa.apple.com, axm-adm-enroll.apple.com, passwordreset.microsoftonline.com, eum-appdynamics.com, smp-device-content.apple.com, apps.apple.com, windowsupdate.microsoft.com, gotomeeting.com, ppq.apple.com, login-us.microsoftonline.com, windowsupdate.com, account.activedirectory.windowsazure.com, ussus4westprod.blob.core.windows.net, compliance.microsoft.com, firebaseio.com, graph.windows.net, identity.apple.com, logmein.eu, go2assist.me, icloud.apple.com, cdn.x.cp.wd.microsoft.com, mediadiscovery.microsoft.com, ussus1eastprod.blob.core.windows.net, 123rescue.com, ns.itunes.apple.com, ussus3eastprod.blob.core.windows.net, swscan.apple.com, provisioningapi.microsoftonline.com, jointraining.com, valid.apple.com, sli.do, mp.microsoft.com, nexus.microsoftonline-p.com, swdownload.apple.com, setup.icloud.com, device.login.microsoftonline.com, doh.dns.apple.com, automatedirstrprdweu.blob.core.windows.net, lcdn-locator.apple.com, static.opentok.com, get3.adobe.com, fastsupport.com, joingotomeeting.com, helpme.net, bam.nr-data.net, updates.cdn-apple.com, gotostage.com, business.apple.com, lb.slack-msgs.com, gototraining.com, join.me, winatp-gw-cus3.microsoft.com, appleid.cdn-apple.com, ussuk1southprod.blob.core.windows.net, protection.outlook.com, winatp-gw-uks.microsoft.com, sstats.adobe.com, logmein-gateway.com, wss-backup.slack.com, platformdl.adobe.com, apzones.com, axm-adm-scep.apple.com, fba.apple.com, prod.do.dsp.mp.microsoft.com, wdcp.microsoft.com, cdn.microsoft.com, winatp-gw-weu.microsoft.com, static.ips.apple.com, gsas.apple.com, get.adobe.com, LogMeIn123.com, mail.protection.outlook.com, accounts.accesscontrol.windows.net, openvoice.com, dl.delivery.mp.microsoft.com, mdmenrollment.apple.com, msidentity.com, cdngetgo.com, accompany.com, skypeforbusiness.com, api.apps.apple.com, googleapis.com, ess.apple.com, auth.microsoft.com, getgo.com, login.microsoftonline.com, goto-rtc.com, anvil.opentok.com, jive.com, documentforce.com, axm-adm-mdm.apple.com, internap.net, slido.com, cdn.walkme.com, configuration.apple.com, psyjs-cdn.nuvixa.com, winatp-gw-weu3.microsoft.com, account.office.net, humb.apple.com, godaddy.com, update.microsoft.com, dropboxusercontent.com, webex.com, store-images.s-microsoft.com, stats.adobe.com, apple-livephotoskit.com, zoom.us, appdynamics.com, login.windows.net, autologon.microsoftazuread-sso.com, wsus1eastprod.blob.core.windows.net, gotomeet.at, icloud-content.com, packages.microsoft.com, defender.microsoft.com, raas.io

CIDR παράκαμψης SSL

104.245.56.0/21, 185.23.248.0/22, 80.81.128.0/20, 199.255.120.0/22, 192.209.24.0/21, 199.68.212.0/22, 103.44.68.0/22, 66.81.240.0/20, 208.87.40.0/22, 20.53.87.0/24, 173.39.224.0/19, 150.253.128.0/17, 170.133.128.0/18, 40.119.234.0/24, 66.114.160.0/20, 44.234.52.192/26, 66.163.32.0/19, 20.68.154.0/24, 20.50.235.0/24, 20.120.238.0/23, 210.4.192.0/20, 173.243.0.0/20, 20.76.127.0/24, 62.109.192.0/18, 216.151.128.0/19, 23.89.0.0/16, 114.29.192.0/19, 20.108.99.0/24, 207.182.160.0/19, 20.57.87.0/24, 209.197.192.0/19, 69.26.160.0/19, 64.68.96.0/19, 52.232.210.0/24, 170.72.0.0/16