Από προεπιλογή, το VMware Cloud Web Security επιθεωρεί την κυκλοφορία Web στις προδιαμορφωμένες τυπικές θύρες Web 80 (HTTP) και 443 (HTTPS). Η έκδοση 1.9.0 προσθέτει μια νέα υποστήριξη που επιτρέπει την επιθεώρηση της κυκλοφορίας του προγράμματος περιήγησης (HTTP/HTTPS) σε μη τυπικές θύρες Web.

Για να διαμορφώσετε μια μη τυπική θύρα Web, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

  1. Μεταβείτε στις επιλογές Cloud Web Security > Διαμόρφωση (Configure) > Ρυθμίσεις επιχείρησης (Enterprise Settings) > Μη τυπικές θύρες Web (Non-Standard Web Ports).
    Εμφανίζεται η σελίδα Μη τυπικές θύρες Web (Non-Standard Web Ports).
  2. Στο πεδίο Θύρα Web (Web Port), εισαγάγετε τον αριθμό θύρας της μη τυπικής θύρας Web, για να επιθεωρήσετε την κυκλοφορία Web και να εφαρμόσετε διαμορφωμένες πολιτικές ασφάλειας. Οι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν οποιονδήποτε αριθμό θύρας μεταξύ 1 και 65535. Προαιρετικά, οι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν τη διεύθυνση IP προορισμού.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί «+» για να προσθέσετε περισσότερες μη τυπικές θύρες Web.
  4. Οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν τις υπάρχουσες θύρες, αλλάζοντας τον αριθμό θύρας. Για να καταργήσετε υπάρχουσες θύρες, κάντε κλικ στο συσχετισμένο κουμπί «-».
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).