Ο ελεγκτής στέλνει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον πελάτη σε μηνύματα AMON. Για να εντοπίσετε τα ζητήματα που σχετίζονται με τον πελάτη, πρέπει να ρυθμίσετε και να διαμορφώσετε τον ελεγκτή.

Ρύθμιση ελεγκτή Aruba

Για να ρυθμίσετε έναν ελεγκτή Aruba, πρέπει να διαμορφώσετε έναν χρήστη με δικαιώματα μόνο για ανάγνωση, έναν διακομιστή διαχείρισης Aruba (AMON), SNMP και πληροφορίες CLI.
 1. Ρύθμιση του AMON.
  1. Στην πύλη ελεγκτή Aruba, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).
  2. Μεταβείτε στο μενού Διαχείριση (Management) > Γενικά (General) στο αριστερό πλαίσιο.
  3. Στην ενότητα Διακομιστές AirWave (AirWave Servers), κάντε κλικ στην επιλογή Νέα (New) και προσθέστε τη διεύθυνση IP του προγράμματος ανίχνευσης ENI.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply), για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
 2. Ρυθμίστε τις πληροφορίες CLI στον ελεγκτή για σκοπούς επικύρωσης των δεδομένων.
  1. Στην πύλη ελεγκτή Aruba, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).
  2. Μεταβείτε στο μενού Διαχείριση (Management) > Διαχείριση (Administration) στο αριστερό πλαίσιο.
  3. Δημιουργία χρήστη με ρόλο μόνο για ανάγνωση
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply), για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
 3. Ρυθμίστε πληροφορίες SNMP που σχετίζονται με πελάτες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των μοτίβων.
  1. Στην πύλη ελεγκτή Aruba, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).
  2. Μεταβείτε στο μενού Διαχείριση (Management) > SNMP στο αριστερό πλαίσιο.
  3. Στην περιοχή Δέκτες παγίδευσης (Trap Receivers), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add), για να προσθέσετε μια διεύθυνση προορισμού παγίδευσης SNMP.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add), για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Ρύθμιση ελεγκτή Cisco

Για να ρυθμίσετε έναν ελεγκτή Cisco, πρέπει να διαμορφώσετε μια κοινότητα SNMP V1/V2C, έναν παραλήπτη παγίδευσης SNMP και τα στοιχεία ελέγχου παγίδευσης SNMP.
 1. Ρύθμιση κοινοτήτων SNMP.
  1. Στην πύλη ελεγκτή Cisco, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση (Management).
  2. Μεταβείτε στο μενού SNMP > Κοινότητες (Communities) στο αριστερό πλαίσιο.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα (New) και εισαγάγετε το όνομα της κοινότητας, τη διεύθυνση IP ή το υποδίκτυο του προγράμματος ανίχνευσης ENI και επιλέξτε τη λειτουργία και την κατάσταση πρόσβασης.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply), για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
 2. Ρύθμιση παραλήπτη παγίδευσης SNMP.
  1. Στην πύλη ελεγκτή Cisco, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση (Management).
  2. Μεταβείτε στο μενού SNMP > Παραλήπτες παγίδευσης (Trap Receivers) στο αριστερό πλαίσιο.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος (New).
  4. Εισαγάγετε το όνομα για την κοινότητα και προσθέστε τη διεύθυνση IP του προγράμματος ανίχνευσης στο πλαίσιο Διεύθυνση IP (IpV4/IpV6) (IP Address(IpV4/IpV6)).
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply), για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
 3. Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου παγίδευσης SNMP.
  1. Στην πύλη ελεγκτή Cisco, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση (Management).
  2. Μεταβείτε στο μενού SNMP > Στοιχεία ελέγχου παγίδευσης (Trap Controls) στο αριστερό πλαίσιο.
  3. Στην καρτέλα Πελάτης (Client), επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Έλεγχος ταυτότητας (Authentication), Συσχέτιση με στατιστικά (Association with Stats) και Αποσυσχέτιση με στατιστικά (Disassociation with Stats).
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply), για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Ενημερώστε την εφαρμογή VMware Edge Network Intelligence

Το VMware Edge Network Intelligence χρησιμοποιεί δεδομένα από ελεγκτές WLAN για την αναγνώριση ασύρματων χρηστών και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα της σύνδεσης Wi-Fi. Το VMware Edge Network Intelligence υποστηρίζει πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές WLAN ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε έναν ελεγκτή στο VMware Edge Network Intelligence, κάνοντας κλικ στο κουμπί + Προσθήκη ελεγκτών (+ Add controllers) στη σελίδα Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings) > Τροφοδοσίες (Feeds) > Προσθήκη ελεγκτή (Add Controller).

Για λεπτομερείς οδηγίες και απαιτήσεις για την προσθήκη διαφορετικών ελεγκτών WLAN στο VMware Edge Network Intelligence, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη ασύρματων ελεγκτών στην ενότητα Οδηγός χρήστη VMware Edge Network Intelligence που δημοσιεύθηκε στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-Edge-Network-Intelligence/index.html.