Αφού συνδέσετε το πρόγραμμα ανίχνευσης, καταχωρήστε το εκτελώντας τα παρακάτω βήματα.

  1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή VMware Edge Network Intelligence.
  2. Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις (Settings) > Τροφοδοσίες (Feeds).
  3. Στη σελίδα Τροφοδοσίες (Feeds), κάντε κλικ στην επιλογή +Προσθήκη προγράμματος ανίχνευσης (+Add Crawler).
  4. Στο αναδυόμενο παράθυρο Προσθήκη προγράμματος ανίχνευσης (Add a Crawler), κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη διακριτικού εγγραφής προγράμματος ανίχνευσης (Get Crawler Registration Token).
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα διακριτικό (Click to generate a token), για να δημιουργήσετε ένα διακριτικό εγγραφής.
Κατά τη σύνδεση μέσω SSH, μπορείτε να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή, για να καταχωρήσετε το πρόγραμμα ανίχνευσης με το διακριτικό που δημιουργήθηκε στην εφαρμογή VMware Edge Network Intelligence.
sudo register_crawler.py <activation_key>