Για τη ρύθμιση του VMware Edge Network Intelligence, χρειάζεται μία μόνο διεύθυνση IP για κάθε πρόγραμμα ανίχνευσης.

Ρύθμιση φυσικής συσκευής ENI με στατική διεύθυνση IP

Για να ρυθμίσετε τη φυσική συσκευή ENI με στατική διεύθυνση IP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
  1. Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο και μια οθόνη στον διακομιστή, για να δείτε την αρχική οθόνη. Μόλις ενεργοποιήσετε τον διακομιστή, εμφανίζεται μια οθόνη σύνδεσης του προγράμματος ανίχνευσης.
  2. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη «nyansa» και τον κωδικό πρόσβασης «logmein».
  3. Μόλις εισέλθετε στο κέλυφος, πληκτρολογήστε sudo nmtui για να εμφανίσετε το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης δικτύου (NetworkManager TUI). Το NetworkManager TUI είναι ένα τυπικό βοηθητικό πρόγραμμα που βασίζεται σε curses και μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους, διαστήματος, Tab και το πλήκτρο Enter. Αυτό αντικαθιστά το δίκτυο διαμόρφωσης συστήματος που χρησιμοποιήθηκε στο CentOS 6.
  4. Εμφανίζεται η οθόνη NetworkManager TUI με ενέργειες που θα σας επιτρέψουν να διαμορφώσετε τη διασύνδεσης δικτύου και το DNS.
  5. Επιλέξτε Επεξεργασία σύνδεσης (Edit a connection) και πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας.
  6. Επιλέξτε τη διασύνδεση δικτύου στην οποία θέλετε να αντιστοιχιστεί μια στατική διεύθυνση IP και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Εnter.
  7. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab, μεταβείτε στη γραμμή «Διαμόρφωση IPv4» (IPv4 Configuration) και αλλάξτε την σε <Μη αυτόματη> (<Manual>). Διαμορφώστε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων Στατική διεύθυνση IP, Μάσκα δικτύου, Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP πύλης και DNS, αντίστοιχα.
  8. Επανεκκινήστε τις υπηρεσίες δικτύου εισάγοντας την εντολή sudorestart_network.sh.
Σημείωση: Οι παραπάνω οδηγίες λειτουργούν επίσης κατά τη σύνδεση μέσω SSH (εάν το DHCP είναι ενεργοποιημένο).