Τα προγράμματα ανίχνευσης στο VMware Edge Network Intelligence™ είναι η συσκευή εσωτερικής εγκατάστασης που συλλέγει δεδομένα από το περιβάλλον σας και στέλνει δεδομένα στο backend για ανάλυση και συσχέτιση. Τα προγράμματα ανίχνευσης μπορούν να είναι αποκλειστικές συσκευές ή εικονικές μηχανές.