Τα σχόλια του VMware Edge Network Intelligence (ENI) είναι μια δυνατότητα που βοηθά στην παρακολούθηση των αλλαγών που έγιναν στους δείκτες VMware SD-WAN Edges και επικάλυψης, για να σας βοηθήσει να επαληθεύσετε εάν οι ενέργειες συμβάντων Edge βελτίωσαν τη συλλογική εμπειρία χρήστη.

Το VMware Edge Network Intelligence υποστηρίζει μη αυτόματα και αυτόματα σχόλια στη γραμμή βάσης. Μπορείτε να δημιουργήσετε σχόλια με δύο τρόπους:

Δημιουργία μη αυτόματων σχολίων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σχόλιο μη αυτόματα, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Συνδεθείτε στην πύλη ENI, μεταβείτε στην ενότητα Ανάλυση (Analysis) > Ιστορικό δικτύου (Network History).

  Εμφανίζεται η σελίδα Ιστορικό δικτύου (Network History).

 2. Στην περιοχή ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (METRICS), επιλέξτε τη μέτρηση για την οποία θέλετε να είναι ορατά τα σχόλια. Αν θέλετε τα σχόλια να εφαρμόζονται σε περισσότερες από μία μετρήσεις, το ENI σάς επιτρέπει να επιλέξετε πρόσθετες μετρήσεις όταν δημιουργείτε νέα σχόλια, όπως περιγράφεται στο Βήμα 6.
 3. Στην περιοχή ΣΧΟΛΙΑ (ANNOTATIONS), κάντε κλικ στην επιλογή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ (ADD NEW).
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ (CREATE ANNOTATION).
 4. Στο πλαίσιο κειμένου Σώμα (Body), εισαγάγετε μια περιγραφή σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στο Edge.
 5. Επιλέξτε την ημερομηνία και την ώρα εμφάνισης του συμβάντος στο Edge.
 6. Στην περιοχή Εμφάνιση σχολίων για (Show Annotations For), η κατηγορία μετρήσεων που επιλέξατε στη σελίδα Ιστορικό δικτύου (Network History), είναι επιλεγμένη από προεπιλογή. Αν θέλετε να εφαρμόσετε αυτό το σχόλιο σε πρόσθετες κατηγορίες μετρήσεων, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου των αντίστοιχων μετρήσεων, για τις οποίες θέλετε να είναι ορατός αυτό το σχόλιο.
 7. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε το σχόλιο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, προσαρμοσμένη ομάδα ή κτίριο.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE).

Ενοποιήστε το VMware SD-WAN Orchestrator με το ENI για αυτόματα σχόλια

Στο ENI, τα σχόλια δημιουργούνται αυτόματα όταν υπάρχει αλλαγή διαμόρφωσης σε έναν ελεγκτή ασύρματου LAN (WLC) και, επίσης, όταν υπάρχει ενημέρωση λογισμικού για ένα Access Point (AP) ή WLC.

Το VMware Edge Network Intelligence εντοπίζει αυτόματα και σχολιάζει τις ακόλουθες αλλαγές διαμόρφωσης που έγιναν στα WLC:

 • Επιλογή ζώνης
 • Αντιστοίχιση συσκευής-πελάτη
 • Εξισορρόπηση φόρτου
 • Ελάχιστη ισχύς Tx
 • Μέγιστη ισχύς Tx
 • Προφίλ WLAN
 • Προφίλ RF
 • Λίστα καναλιών
 • Αλλαγή ειδώλου ελεγκτή
Σημείωση: Τα αυτόματα σχόλια για τον ασύρματο ελεγκτή LAN (WLC) ισχύουν μόνο για τα WLC της Cisco και της HPE Aruba.
Προϋποθέσεις
Για αυτόματα σχόλια των συμβάντων SD-WAN Edge στο ENI, οι πελάτες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Λογαριασμός ENI συνδεδεμένος στο SD-WAN Orchestrator
 • Λογαριασμός διαχείρισης στο ΕΝΙ
 • Διακριτικό API που δημιουργήθηκε από το SD-WAN Orchestrator
Ενεργοποίηση αυτόματων σχολίων

Στο ENI, για να δημιουργήσετε αυτόματα σχόλια για συμβάντα SD-WAN Edge, πρέπει πρώτα να προσθέσετε μια διαμόρφωση Cloud API στο ENI, χρησιμοποιώντας το διακριτικό API που δημιουργήθηκε από την παρουσία του SD-WAN Orchestrator.

Για να προσθέσετε μια νέα διαμόρφωση Cloud API, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Συνδεθείτε στην πύλη ENI και μεταβείτε στην ενότητα Ο λογαριασμός μου (My Account) > Τροφοδοσίες (Feeds).

  Εμφανίζεται η σελίδα Τροφοδοσίες (Feeds).

 2. Επιλέξτε την καρτέλα CLOUD API και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή +ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ CLOUD API (+ ADD CLOUD API CONFIG).

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία/προσθήκη διαμόρφωσης Cloud API (Edit/Add Cloud API Config).

 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Προμηθευτές (Vendors), επιλέξτε VCO.
 4. Στο πλαίσιο Όνομα (Name), πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη διαμόρφωση Cloud API.
 5. Για πρόσβαση API, για τη διαμόρφωση Cloud API απαιτούνται διακριτικά API που δημιουργούνται από την παρουσία του SD-WAN Orchestrator που διαθέτετε.

  Για τα βήματα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και λήψης διακριτικών API από το SD-WAN Orchestrator, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργήστε διακριτικά API από το SD-WAN Orchestrator.

 6. Μόλις δημιουργήσετε το διακριτικό API από το SD-WAN Orchestrator, πραγματοποιήστε λήψη του διακριτικού και προσθέστε το στο πλαίσιο Διακριτικά API (API tokens).
  Σημείωση: Μόνο ο χρήστης που σχετίζεται με ένα διακριτικό μπορεί να το κατεβάσει. Μετά τη λήψη, εμφανίζεται μόνο το αναγνωριστικό του διακριτικού. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα διακριτικό μόνο μία φορά.

Δημιουργήστε διακριτικά API από το SD-WAN Orchestrator

Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα API του Orchestrator χρησιμοποιώντας διακριτικά αντί για έλεγχο ταυτότητας βάσει περιόδου λειτουργίας. Ως υπερχρήστης-χειριστής, μπορείτε να διαχειριστείτε τα διακριτικά API για τους πελάτες. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά διακριτικά API για έναν χρήστη.
Σημείωση: Για εταιρικούς χρήστες με δικαιώματα μόνο για ανάγνωση και χρήστες με ρόλο ειδικού επιχείρησης MSP, ο έλεγχος ταυτότητας βάσει διακριτικών δεν είναι ενεργοποιημένος.
Διαμόρφωση διακριτικών API
Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει διακριτικά με βάση τα προνόμια που έχουν εκχωρηθεί στους ρόλους χρήστη του, εκτός από τους εταιρικούς χρήστες με δικαιώματα μόνο για ανάγνωση και τους χρήστες με ρόλο ειδικού επιχείρησης MSP. Οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν τις ακόλουθες ενέργειες, με βάση τους ρόλους τους:
 • Οι εταιρικοί χρήστες μπορούν να δημιουργούν, να κάνουν λήψη και να ανακαλούν διακριτικά.
 • Οι υπερχρήστες-χειριστές μπορούν να διαχειρίζονται τα διακριτικά άλλων χρηστών-χειριστών και εταιρικών χρηστών, εάν ο εταιρικός χρήστης έχει εκχωρήσει δικαιώματα χρήστη στον χειριστή.
 • Οι εταιρικοί υπερχρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τα διακριτικά όλων των χρηστών εντός της επιχείρησης.
 • Οι χρήστες μπορούν να κάνουν λήψη μόνο των δικών τους διακριτικών και όχι των διακριτικών άλλων χρηστών.
 • Οι υπερχρήστες μπορούν να δημιουργούν και να ανακαλούν διακριτικά μόνο για άλλους χρήστες.
Διαχείριση διακριτικών API
Για να δημιουργήσετε ένα νέο διακριτικό API, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Συνδεθείτε στην πύλη SD-WAN Orchestrator ως εταιρικός χρήστης διαχείρισης και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση (Administration) >Διαχειριστές (Administrators).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα όνομα χρήστη ή επιλέξτε τον χρήστη και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Τροποποίηση διαχειριστή (Modify Admin).
 3. Στην περιοχή Διακριτικά API (API Tokens), κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Νέο διακριτικό API (New API Token).
 4. Στο παράθυρο Νέο διακριτικό API (New API Token), εισαγάγετε ένα όνομα και περιγραφή για το διακριτικό και επιλέξτε Διάρκεια ζωής (Lifetime) από το αναπτυσσόμενο μενού.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create) και το νέο διακριτικό εμφανίζεται στο πλέγμα Διακριτικά API (API Tokens).
 6. Αρχικά, η κατάσταση του διακριτικού εμφανίζεται ως Εκκρεμεί (Pending). Για να κάνετε λήψη του διακριτικού, επιλέξτε το και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Λήψη διακριτικού API (Download API Token). Το διακριτικό API μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση API.
 7. Για να απενεργοποιήσετε ένα διακριτικό, επιλέξτε το και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Ανάκληση διακριτικού API (Revoke API Token). Η κατάσταση του διακριτικού εμφανίζεται ως Ανακλήθηκε (Revoked).
 8. Όταν ολοκληρωθεί η διάρκεια ζωής του διακριτικού, η κατάσταση αλλάζει σε Έχει λήξει (Expired).
  Σημείωση: Μόνο ο χρήστης που σχετίζεται με ένα διακριτικό μπορεί να το κατεβάσει. Μετά τη λήψη, εμφανίζεται μόνο το αναγνωριστικό του διακριτικού. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα διακριτικό μόνο μία φορά. Μετά τη λήψη του διακριτικού, ο χρήστης μπορεί να το στείλει ως μέρος της κεφαλίδας εξουσιοδότησης της αίτησης για πρόσβαση στο Orchestrator API.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαμόρφωση χρηστών διαχειριστών» στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN, που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

Προβολή σχολίων

Μπορείτε να προβάλετε τα σχόλια που προστέθηκαν για τα συμβάντα VMware SD-WAN από τη σελίδα Ιστορικό δικτύου (Network History) στην πύλη ENI. Στη σελίδα Ιστορικό δικτύου (Network History) είναι προεπιλεγμένη η μέτρηση Απόδοση προγράμματος-πελάτη Web (Client Web Performance).

Τα σχόλια που σχετίζονται με το SD-WAN Edges θα εμφανίζονται για όλες τις μετρήσεις, εκτός από την κατηγορία μετρήσεων Wi-Fi.
Σημείωση: Τα σχόλια δεν εμφανίζονται για τη μέτρηση Απόδοση προγράμματος-πελάτη Wi-Fi (Client Wi-Fi Performance).

Επί του παρόντος, το ENI υποστηρίζει αυτόματα σχόλια για τα ακόλουθα συμβάντα SD-WAN Edge:

 • Αλλαγές διαμόρφωσης MGD
 • Ανενεργή/ενεργή διοχέτευση NSD
 • Ανιχνεύθηκε βρόχος L2
 • Η σύνδεση μπορεί/δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
 • Το DNS MASQ απέτυχε