Το σύστημα VMware Edge Network Intelligence διαθέτει ένα πλούσιο API μόνο για ανάγνωση, που επιτρέπει την πρόσβαση στα περισσότερα δεδομένα μέσω μιας προγραμματικής διασύνδεσης. Με αυτήν την ενοποίηση, οι οργανισμοί μπορούν να ενσωματώσουν δεδομένα του VMware Edge Network Intelligence σε άλλα εξωτερικά συστήματα, όπως αποθήκες δεδομένων ή λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας.

Το API VMware Edge Network Intelligence είναι ένα API ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ που βασίζεται στο GraphQL. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το GraphQL, επισκεφτείτε τον Οδηγό GraphQL για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο. Ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα του GraphQL σε σχέση με άλλες διασυνδέσεις API είναι ότι, σε αντίθεση με το REST, επιτρέπει τη λήψη ενιαίας κλήσης των φιλτραρισμένων δεδομένων.

Επί του παρόντος, υποστηριζόμενα στοιχεία δεδομένων

Πελάτης

Ιδιότητες, ιστορικό, απόδοση

Εφαρμογή

Χρήση, ταχύτητα μετάδοσης

Access Point

Ιδιότητες, απόδοση

Προσαρμοσμένες ομάδες

απόδοση

Προτάσεις

λεπτομέρειες

Καθολικές συμβουλές

λεπτομέρειες

Ασφάλεια IoT

Ανάλυση συμπεριφοράς μίας συσκευής/ομάδας

Περιστατικά

λεπτομέρειες

Αλληλεπιδραστική εξερεύνηση του API

Εντός του VMware Edge Network Intelligence, μπορείτε να εξερευνήσετε το API μέσω μιας διαδραστικής γραφικής διεπαφής. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο GUI για το API, πρέπει να υποβληθείτε σε έλεγχο ταυτότητας στην εφαρμογή VMware Edge Network Intelligence και, στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση https://<your-ENI-URL>/api/v2/graphiql

Όριο τιμής API

Ο διακομιστής API VMware Edge Network Intelligence στο δημόσιο cloud μπορεί να επεξεργαστεί 2 αιτήματα ανά δευτερόλεπτο. Μπορούν να σταλούν ταυτόχρονα και να τοποθετηθούν σε ουρά έως και 60 αιτήματα. Αυτά θα διεκπεραιωθούν με 2 αιτήματα ανά δευτερόλεπτο. Εάν ληφθούν περισσότερα από 60 αιτήματα ταυτόχρονα, τα αιτήματα μετά τα πρώτα 60 επιστρέφονται με κωδικό σφάλματος 429 - «Έχετε συμπληρώσει το όριο αιτημάτων API» (You have hit the API request limit). Τα αιτήματα API στην ιδιωτική συσκευή cloud ΔΕΝ διαθέτουν όριο τιμής.

Δημιουργία διακριτικού API

Για να δημιουργήσετε ένα διακριτικό API, μεταβείτε στις προτιμήσεις χρήστη και επιλέξτε API προγραμματιστή (Developer API).

Από εκεί, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διακριτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ταυτότητας έναντι του API.

Σχήμα 1. Δημιουργία διακριτικού API
VMware Edge Network Intelligence - Δημιουργία διακριτικού API

Τεκμηρίωση GitHub

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το API, ανατρέξτε στο αποθετήριο GitHub

Παραδείγματα API

Λίστα συσκευών-πελατών με δυνατότητα 5 GHz, που συνδέθηκαν στα 2,4 GHz τις τελευταίες 2 εβδομάδες σε συγκεκριμένη τοποθεσία

Δείγμα ερωτήματος

query{
 deviceList(filters:{
  op:AND,
   filters:[
   {field:"rfBand", value:"2"},
    {field:"is5ghzCapable", value:"true"}
   ]
}){
totalCount
devices {
hostname
macAddr
is5ghzCapable
rfBand
userName
isIotDevice
apDwellTimeMs
createdAt
deviceTypeDetails {
model
osAndVersion
deviceClass
}
}
}
}
Σχήμα 2. Δείγμα απόκρισης