Η εφαρμογή πελάτη VMware Edge Network Intelligence (ENI) λειτουργεί απρόσκοπτα με δημοφιλή συστήματα και πλατφόρμες διαχείρισης συσκευών και συλλέγει αναρίθμητες πληροφορίες συσκευής και συστήματος, καθώς και στατιστικά στοιχεία Wi-Fi από τη συσκευή-πελάτη. Η εφαρμογή πελάτη ENI δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να παρακολουθούν συνεχώς το ασύρματο δίκτυο, τη συνδεσιμότητα σε τοποθεσίες στο Internet και τα τελικά σημεία VPN από οποιαδήποτε συσκευή Windows ή MacOS και να διαγιγνώσκουν βασικά προβλήματα συνδεσιμότητας που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι χρήστες σε τακτική βάση, χωρίς να βασίζονται στην υποστήριξη ΙΤ.

Επιπλέον, η εφαρμογή πελάτη ENI αποστέλλει δεδομένα απευθείας στη μηχανή ανάλυσης backend του ENI και συσχετίζει τα δεδομένα με όλα τα άλλα δεδομένα υποδομής εντός του συστήματος. Οι μηχανικοί υποστήριξης IT μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της εφαρμογής πελάτη απευθείας από το backend του ENI και να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη της πραγματικής συμπεριφοράς των συσκευών-πελατών, να αναλύουν και να συσχετίζουν δεδομένα συσκευών-πελατών από διάφορες υπηρεσίες δικτύου, εφαρμογές και δεδομένα WAN, για να βοηθήσουν προληπτικά στην απομακρυσμένη διάγνωση προβλημάτων τελικού χρήστη.

Κύριες δυνατότητες

 • Ασφαλής, διαμορφώσιμη και αναπτυγμένη μέσα σε λίγα λεπτά
 • Λύση μόνο για λογισμικό
 • Πρόσβαση σε δεδομένα της εφαρμογής πελάτη μέσω βελτιωμένων API
 • Απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα με υπάρχουσες πλατφόρμες MDM
 • Υποστήριξη για μια σειρά συνθετικών δοκιμών από συσκευές-πελάτες
 • Γρήγορη σύγκριση της εμπειρίας χρήστη για απομακρυσμένους και επιτόπιους χρήστες, χρησιμοποιώντας τα ίδια προγράμματα οδήγησης Wi-Fi
 • Ελάχιστη χρήση πόρων: <1% CPU, <30 MB δίσκος, <1 MB RAM
 • Υποστήριξη για πλατφόρμα Android (θα ακολουθήσει)

Βασικά πλεονεκτήματα

 • Αντιμετωπίστε προληπτικά τα προβλήματα συνδεσιμότητας Wi-Fi τελευταίου hop που αντιμετωπίζουν οι προβληματικοί πελάτες
 • Εξαλείψτε την ανάγκη για οποιοδήποτε επιτόπιο υλικό ή λογισμικό συλλογής δεδομένων ή μη αυτόματα διαγνωστικά εργαλεία RF
 • Αποκτήστε πραγματικές πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία της συσκευής-πελάτη με δεδομένα που συσχετίζονται σε ολόκληρο το δίκτυο
 • Αποκτήστε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών της συσκευής-πελάτη, από το πρόγραμμα οδήγησης Wi-Fi έως τη χρήση της CPU, την εύρυθμη λειτουργία της μπαταρίας έως το SNR της συσκευής-πελάτη
 • Μειώστε τον χρόνο εύρεσης και επιδιόρθωσης προβλημάτων Wi-Fi της συσκευής-πελάτη