Η δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης επιτρέπει σε εταιρικούς χρήστες και χρήστες παρόχων διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSP) VMware SD-WAN να ενεργοποιήσουν και να διαμορφώσουν τις δυνατότητες αυτοεπιδιόρθωσης σε επίπεδο Πελάτη, Προφίλ και Edge.

Μόλις ο χρήστης-χειριστής ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης για μια επιχείρηση στο VMware SD-WAN Orchestrator, το VMware Edge Network Intelligence (ENI) παρακολουθεί και ιχνηλατεί το δίκτυο VMware SD-WAN για ζητήματα απόδοσης του συστήματος και των εφαρμογών σε όλα τα Edge. Στη συνέχεια, το ENI συλλέγει δεδομένα σχετικά με ενέργειες αυτοεπιδιόρθωσης και ενεργοποιεί προτάσεις αποκατάστασης προς τους χρήστες στην πλευρά του SD-WAN απευθείας μέσω του email ειδοποίησης περιστατικού.

Κύριες δυνατότητες

Τα παρακάτω είναι δύο βασικές δυνατότητες για την αυτοεπιδιόρθωση:

 • Περιστατικά (Incidents) - Ένα «περιστατικό» δημιουργείται όταν η μηχανή ανάλυσης εντοπίσει μια ξαφνική μείωση στην απόδοση της εφαρμογής σε σύγκριση με το πρόσφατο ιστορικό των 30 λεπτών. Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί στο χρονικό διάστημα λεπτών του συστήματος αυτοεπιδιόρθωσης.
 • Προτάσεις (Recommendations) - Δημιουργείται μια «πρόταση» όταν η μηχανή ανάλυσης εντοπίσει ένα Edge που αντιμετωπίζει σημαντικά κακή απόδοση εφαρμογής από άλλα Edge στο δίκτυο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί στο χρονικό διάστημα ημερών του συστήματος αυτοεπιδιόρθωσης.
  Σημείωση: Προς το παρόν, η δυνατότητα Προτάσεις δεν υποστηρίζεται, θα είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις.

Ένα περιστατικό περιγράφει τα εξής:

 • Αντίκτυπος (Impact) - Υποδηλώνει το πλήθος Edge που έχουν επηρεαστεί από την πτώση απόδοσης της εφαρμογής
 • Στατιστικά ροής (Flow stats) - Προσδιορίζει τις συγκεκριμένες μετρήσεις ροής που δείχνουν μια σημαντική αλλαγή στην τιμή, για παράδειγμα, η μέση καθυστέρηση TCP αυξήθηκε στα 2,7 δευτερόλεπτα
 • Δρομολόγηση επικάλυψης ροής (Flow overlay route) - Υποδηλώνει τον πιο κοινό κόμβο επόμενου hop στην επικάλυψη SD-WAN (ή απευθείας) μεταξύ των επηρεαζόμενων Edge
 • Άλλες επιπτώσεις (Other impact) - Προσδιορίζει εάν το ζήτημα της εφαρμογής είναι συγκεκριμένο για αυτήν την εφαρμογή ή επηρεάζει άλλες εφαρμογές
 • Αποκατάσταση (Remediation) - Προσδιορίζει την ενέργεια αποκατάστασης που μπορεί να εφαρμοστεί με ένα κλικ ή, εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αποκατάσταση, έχει εφαρμοστεί από το σύστημα αυτοεπιδιόρθωσης
Ένα περιστατικό θα ενεργοποιούσε ενέργεια αποκατάστασης, η οποία επί του παρόντος καθοδηγείται χειροκίνητα από το ENI. Στη Μη αυτόματη αποκατάσταση, το σύστημα αυτοεπιδιόρθωσης παρέχει μόνο προτεινόμενη ενέργεια αποκατάστασης και μια ροή εργασίας περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για την ενεργοποίηση της ενέργειας αποκατάστασης. Η ενέργεια αποκατάστασης μπορεί να ενεργοποιηθεί απευθείας μέσω της ειδοποίησης περιστατικού ή μέσω της εφαρμογής ENI.
Σημείωση: Προς το παρόν, μόνο η μη αυτόματη αποκατάσταση υποστηρίζεται από το ENI. Η υποστήριξη αυτόματης αποκατάστασης έχει προγραμματιστεί σε μελλοντικές εκδόσεις.

Πλεονεκτήματα

 • Εντοπίζει γρήγορα συστημικά ζητήματα στο δίκτυο και δημιουργεί προληπτικά μια πρόταση, όταν η μηχανή ανάλυσης εντοπίσει ένα Edge που αντιμετωπίζει σημαντικά κακή απόδοση εφαρμογής από άλλα Edge στο δίκτυο.
 • Εντοπίζει και αποκαθιστά μια ξαφνική και σημαντική υποβάθμιση της απόδοσης της εφαρμογής τελικού χρήστη χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη.
 • Μειώνει τον χρόνο εύρεσης και επιδιόρθωσης προβλημάτων απόδοσης της εφαρμογής.