Αυτός ο οδηγός προορίζεται για διαχειριστές και χρήστες του VMware Edge Network Intelligence. Ανάλογα με τον ρόλο που σας έχει ανατεθεί, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη διαμόρφωση, αλλά μπορείτε να προβάλετε τις ρυθμίσεις και να κατανοήσετε πώς επηρεάζουν τα δεδομένα που εμφανίζονται.