Για να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή πελάτη, μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις (Settings) > Γενικά (General) και κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (UNINSTALL) στην περιοχή Ρυθμίσεις εφαρμογής πελάτη VMware (VMware Client App Settings).

VMware Edge Network Intelligence - Απεγκατάσταση της εφαρμογής πελάτη