Περιγράφει τον τρόπο διαγραφής ενός υπάρχοντος χάρτη ορόφου που σχετίζεται με μια προσαρμοσμένη ομάδα.

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στην πύλη VMware Edge Network Intelligence.
  2. Μεταβείτε στις επιλογές Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings) > Ομάδες AP και προσαρμοσμένες ομάδες (AP & Custom Groups).
    Εμφανίζεται η σελίδα ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS).
  3. Στη σελίδα ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS), αναζητήστε κατά όνομα προσαρμοσμένης ομάδας για να βρείτε μια συγκεκριμένη προσαρμοσμένη ομάδα για την οποία θέλετε να διαγράψετε έναν χάρτη ορόφου.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (EDIT TABLE).
  5. Κάτω από τη στήλη ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ (FLOOR MAP) για την ομάδα ορόφων σας, κάντε κλικ στην επιλογή ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΑΡΤΗ ΟΡΟΦΟΥ (DELETE FLOOR MAP).