Αυτός ο οδηγός καλύπτει τη βασική ρύθμιση και διαχείριση του VMware Edge Network Intelligence™. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του VMware Edge Network Intelligence. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον οδηγό και τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης, μπορείτε να ορίσετε, να ρυθμίσετε λεπτομερώς και να συντηρήσετε την παρουσία του VMware Edge Network Intelligence που διαθέτετε. Οι πρόσθετοι οδηγοί καλύπτουν συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης και εμβαθύνουν στην επίλυση προβλημάτων με το VMware Edge Network Intelligence.