Η εφαρμογή πελάτη VMware Edge Network Intelligence παρέχει στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα λήψης σημαντικών μετρήσεων, λεπτομερειών και δεδομένων από την προοπτική μιας συσκευής-πελάτη, εάν η συσκευή-πελάτης βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις. Στην οθόνη Εφαρμογή πελάτη (Client App) παρέχονται πληροφορίες όπως λεπτομέρειες συσκευής, λεπτομέρειες σύνδεσης τοπικού δικτύου, λεπτομέρειες παρόχου υπηρεσίας Internet, συνδέσεις σε τελικά σημεία VPN που έχουν διαμορφωθεί στο δίκτυο. Οι μετρήσεις και τα δεδομένα βοηθούν στη διάγνωση βασικών προβλημάτων συνδεσιμότητας και στην κατανόηση της συνολικής απόδοσης της συσκευής και του δικτύου.

Windows macOS
Υποστηριζόμενες εκδόσεις 10 X
Δεδομένα συσκευής που συλλέχθηκαν

Χρήση CPU

Μπαταρία

Ελεύθερη μνήμη

Διεύθυνση MAC

Κατασκευαστής και μοντέλο

Έκδοση OS

Όνομα κεντρικής συσκευής-πελάτη

Χρήση CPU

Μπαταρία

Ελεύθερη μνήμη

Διεύθυνση MAC

Μάρκα και μοντέλο

Έκδοση OS

Όνομα κεντρικής συσκευής-πελάτη

Δείκτες απόδοσης - Δεδομένα δικτύου

Ισχύς σήματος

Λόγος σήματος προς θόρυβο

Ταχύτητα (Speed)

SSID

BSSID

RSSI/Θόρυβος/SNR

Κανάλι/Πλάτος/Ζώνη

Τοποθεσία

Διεύθυνση IP συσκευής

Διεύθυνση ΙΡ πύλης

Καθυστέρηση Ping

Τελευταίος και μέσος χρόνος απόκρισης για Ping πύλης

Μάσκα υποδικτύου

Διεύθυνση DNS

Ισχύς σήματος

Λόγος σήματος προς θόρυβο

Ταχύτητα (Speed)

SSID

BSSID

RSSI/Θόρυβος/SNR

Κανάλι/Πλάτος/Ζώνη

Τοποθεσία

Διεύθυνση IP συσκευής

Διεύθυνση ΙΡ πύλης

Καθυστέρηση Ping

Τελευταίος και μέσος χρόνος απόκρισης για Ping πύλης

Μάσκα υποδικτύου

Διεύθυνση DNS

Δείκτες απόδοσης - Δεδομένα Internet

Κατάσταση DNS

Δημόσια διεύθυνση IP (Public IP Address)

Καθυστέρηση Ping

Τελευταίος και μέσος χρόνος απόκρισης για αναζητήσεις DNS και Ping προορισμού Internet

Κατάσταση DNS

Δημόσια διεύθυνση IP (Public IP Address)

Καθυστέρηση Ping

Τελευταίος και μέσος χρόνος απόκρισης για αναζητήσεις DNS και Ping προορισμού Internet

Δείκτες απόδοσης - Δεδομένα VPN

Κατάσταση VPN (VPN Status)

Καθυστέρηση Ping

Τελευταίος και μέσος χρόνος απόκρισης για Ping στόχευσης VPN

Κατάσταση VPN (VPN Status)

Καθυστέρηση Ping

Τελευταίος και μέσος χρόνος απόκρισης για Ping στόχευσης VPN