Το VMware Edge Network Intelligence υποστηρίζει τώρα τη δυνατότητα πίνακα εργαλείων συνεργάτη που επιτρέπει στους χρήστες-συνεργάτες να δημιουργούν, να τροποποιούν και να διαγράφουν τις πληροφορίες πελάτη. Αυτή η δυνατότητα βελτιώνει τη συνολική εμπειρία χρήστη.

 1. Το τμήμα Υποστήριξης VMware δημιουργεί μια εταιρεία-συνεργάτη και έναν συσχετισμένο λογαριασμό χρήστη-συνεργάτη. Αυτός ο χρήστης-συνεργάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων συνεργάτη μέσω σύνδεσης στο VMware Edge Network Intelligence.
 2. Ο χρήστης-συνεργάτης βλέπει το μενού Αρχική (Home) της οθόνης του Πίνακα εργαλείων συνεργάτη, από προεπιλογή.
 3. Κάντε κλικ στο μενού Ρυθμίσεις (Settings) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Νέος πελάτης Προσθέτει έναν νέο πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσθήκη νέου πελάτη.
  Επεξεργασία Τροποποιεί τα στοιχεία ενός υπάρχοντος πελάτη.
  Διαγραφή Διαγράφει τους επιλεγμένους πελάτες. Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα που ζητά επιβεβαίωση. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Προσθήκη νέου πελάτη

Για να προσθέσετε έναν νέο πελάτη, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Στην οθόνη Διαχείριση πελατών (Manage Customers), κάντε κλικ στην επιλογή Νέος πελάτης (New Customer).
 2. Διαμορφώστε τις πληροφορίες πελάτη, τα στοιχεία λογαριασμού διαχείρισης και τις άδειες χρήσης για τον νέο πελάτη.
  Σημείωση: Αφού εισαγάγετε τα στοιχεία σε κάθε ενότητα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο βήμα (Next Step) για να μεταβείτε στην επόμενη ενότητα. Το κουμπί Επόμενο βήμα (Next Step) ενεργοποιείται μόνο όταν εισάγετε τα στοιχεία σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία σε κάθε ενότητα.
  Πίνακας 1. Πληροφορίες πελάτη
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα πελάτη Εισαγάγετε το όνομα του χρήστη.
  Υποτομέας Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα και εμφανίζει το Όνομα πελάτη (Customer Name) από προεπιλογή. Ωστόσο, μπορείτε να εισαγάγετε έναν διαφορετικό υποτομέα.
  Σημείωση: Ο υποτομέας πρέπει να είναι μοναδικός.
  Πίνακας 2. Λογαριασμός διαχείρισης
  Επιλογή Περιγραφή
  Email Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση email.
  Όνομα Εισαγάγετε το όνομα του χρήστη.
  Επώνυμο Εισαγάγετε το επώνυμο του χρήστη.
  Πίνακας 3. Προσαρμογή άδειας χρήσης
  Επιλογή Περιγραφή
  Λήξη Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης για την άδεια χρήσης του χρήστη.
  Διατίθενται οι ακόλουθες δυνατότητες άδειας χρήσης. Επιλέξτε μία ή περισσότερες δυνατότητες που θα ενεργοποιηθούν για τον χρήστη.
  Ασφάλεια IoT Επιτρέπει την αναγνώριση, την ταξινόμηση και την ανάλυση συμπεριφοράς των συσκευών IoT. Εάν είναι επιλεγμένο, πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο Αριθμός αδειών χρήσης συσκευής (Number of Device Licenses). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0, γεγονός που δεν υποδεικνύει όριο.
  Citrix Επιτρέπει την ενοποίηση Citrix VDI.
  Επιχειρηματική δραστηριότητα Παρέχει έναν περιορισμένο πίνακα εργαλείων για συγκεκριμένες συσκευές.
  Syslog Επιτρέπει την αποστολή syslog σε σύστημα εκτός του VMware Edge Network Intelligence.
  Εμπορική επωνυμία αυτοεξυπηρέτησης Επιτρέπει την προσαρμοσμένη εμπορική επωνυμία για το προϊόν, το λογότυπο, τη σελίδα σύνδεσης, την κεφαλίδα και τις αναφορές.
 3. Για να προσθέσετε έναν άλλο πελάτη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη άλλου πελάτη (Add another customer) και, στη συνέχεια, εισαγάγετε όλες τα απαιτούμενα στοιχεία.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση πελάτη (Save Customer). Τα στοιχεία του νέου πελάτη εμφανίζονται στην οθόνη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).