Από προεπιλογή, το ιστορικό δικτύου περιορίζεται στον τελευταίο μήνα δεδομένων. Σε αυτήν την προβολή, μπορείτε να δείτε τους ημερήσιους μέσους όρους της επιλεγμένης μέτρησης. Μπορείτε επίσης να δείτε σημεία ωριαίων δεδομένων για αυτήν τη μέτρηση, τα οποία μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πότε συνέβη μια αλλαγή

Διαδικασία

  1. Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα χρόνου επάνω δεξιά, επιλέξτε μια περίοδο 4 εβδομάδων ή λιγότερο. Εάν επιλέξετε μια περίοδο 3 ημερών ή λιγότερο, θα εμφανιστούν ωριαία δεδομένα από προεπιλογή
  2. Εναλλαγή διακόπτη ωριαίων δεδομένων

Αποτελέσματα

Σχήμα 1. Επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών
Σχήμα 2. Εναλλαγή διακόπτη ωριαίων δεδομένων

Επόμενες ενέργειες