Αφού δημιουργήσετε τις προσαρμοσμένες ομάδες κτιρίων και ορόφων, μπορείτε να προσθέσετε τους χάρτες ορόφου.

Για να προσθέσετε έναν νέο χάρτη ορόφου, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην πύλη VMware Edge Network Intelligence.
 2. Μεταβείτε στις επιλογές Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings) > Ομάδες AP και προσαρμοσμένες ομάδες (AP & Custom Groups).
  Εμφανίζεται η σελίδα ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS).
 3. Στη σελίδα ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS), κάντε αναζήτηση κατά όνομα προσαρμοσμένης ομάδας για να βρείτε μια συγκεκριμένη προσαρμοσμένη ομάδα για την οποία θέλετε να προσθέσετε χάρτη ορόφου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (EDIT TABLE).
  Ένας πίνακας με όλες τις υπάρχουσες προσαρμοσμένες ομάδες εμφανίζεται στη λειτουργία Επεξεργασίας.
 5. Κάτω από τη στήλη ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ (FLOOR MAP) για την ομάδα ορόφων σας, κάντε κλικ στην επιλογή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΑΡΤΗ ΟΡΟΦΟΥ (ADD FLOOR MAP).
 6. Εμφανίζεται το παράθυρο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΗ ΟΡΟΦΟΥ (FLOOR MAP IMPORT) με επιλογή για μεταφορά και απόθεση αρχείου ή για αναζήτηση και αποστολή αρχείου εικόνας χάρτη ορόφου. Το ENI δέχεται αρχείο εικόνας οποιασδήποτε μορφής (για παράδειγμα jpeg, png κ.ο.κ.) και PDF μίας σελίδας.
  Σημείωση: Τα αρχεία AutoCAD δεν υποστηρίζονται.
 7. Αφού προσθέσετε ένα αρχείο και ολοκληρωθεί η αποστολή του, κάντε κλικ στην επιλογή ΚΛΕΙΣΙΜΟ (CLOSE).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE).
  Ο χάρτης ορόφου προστίθεται και συσχετίζεται με την επιλεγμένη ομάδα ορόφων. Μπορείτε να αντικαταστήσετε ή να διαγράψετε τον χάρτη ορόφου, εάν χρειάζεται.

Επόμενες ενέργειες