Αυτή η ενότητα παραθέτει όλα τα προνόμια που είναι διαθέσιμα στην πύλη επιχείρησης.

Οι στήλες στον πίνακα υποδεικνύουν τα εξής:
  • Προνόμιο αποδοχής – Έχουν τα προνόμια δικαίωμα αποδοχής;
  • Προνόμιο άρνησης – Έχουν τα προνόμια δικαίωμα άρνησης;
  • Προσαρμόσιμο – Είναι το προνόμιο διαθέσιμο για προσαρμογή στην καρτέλα Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions);
Διαδρομή περιήγησης στην εταιρική πύλη Όνομα της καρτέλας Στοιχεία στην καρτέλα Όνομα προνομίου Περιγραφή Προνόμιο αποδοχής Προνόμιο άρνησης Προσαρμόσιμο
Παρακολούθηση > Edge > Επιλογή Edge Επισκόπηση
Κορυφαίες προελεύσεις Προβολή προελεύσεων Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής της καρτέλας παρακολούθησης προελεύσεων Edge Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Προβολή στατιστικών στοιχείων χρήστης που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του χρήστη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής ιδιοτήτων προέλευσης ροής που δυνητικά αποκαλύπτουν την ταυτότητα χρήστη Ναι Ναι Ναι

Κορυφαίες εφαρμογές

Κορυφαίες κατηγορίες

Κορυφαία λειτουργικά συστήματα

Κορυφαίες προελεύσεις

Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Προβολή στατιστικών στοιχείων ροής Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής των στατιστικών στοιχείων ροής που έχουν συλλεχθεί Ναι Ναι Ναι
Προελεύσεις Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Προβολή προελεύσεων Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής της καρτέλας παρακολούθησης προελεύσεων Edge Ναι Ναι Ναι
Συσκευές Προβολή στατιστικών στοιχείων χρήστης που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του χρήστη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής ιδιοτήτων προέλευσης ροής που δυνητικά αποκαλύπτουν την ταυτότητα χρήστη Ναι Ναι Ναι
Δημιουργία συσκευής πελάτη Ελέγχει την ορατότητα για μοναδικά αναγνωριστικά (διεύθυνση IP ή MAC) των συσκευών πελατών στην πλευρά του LAN Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση συσκευής πελάτη
Αλλαγή ονόματος κεντρικού υπολογιστή Ενημέρωση συσκευής πελάτη
Διαγραφή συσκευής πελάτη
Διαχείριση συσκευής πελάτη
Λειτουργικά Συστήματα Δημιουργία χρήστη πελάτη Ελέγχει την ορατότητα σε προσωπικές πληροφορίες που δυνητικά αποκαλύπτουν την προσωπική ταυτότητα (PII) στα στατιστικά στοιχεία ροής Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση χρήστη πελάτη
Ενημέρωση χρήστη πελάτη
Διαγραφή χρήστη πελάτη
Διαχείριση χρήστη πελάτη
Προορισμοί προέλευσης εφαρμογών Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Προβολή στατιστικών στοιχείων ροής Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής των στατιστικών στοιχείων ροής που έχουν συλλεχθεί Ναι Ναι Ναι
Συμβάντα από αυτό το Edge Ανάγνωση συμβάντος πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής συμβάντων σε επίπεδο πελάτη Ναι Όχι Όχι
Απομακρυσμένες ενέργειες Ανάγνωση απομακρυσμένων ενεργειών Εκχωρεί πρόσβαση στην προβολή και εκτέλεση απομακρυσμένων ενεργειών Όχι Ναι Ναι
Απομακρυσμένες ενέργειες Δημιουργία διαγνωστικού πακέτου Απομακρυσμένα διαγνωστικά Ανάγνωση διαγνωστικών Έλεγχος δημιουργίας και πρόσβασης σε διαγνωστικά πακέτα, τόσο σε Edge όσο και σε πύλη. Συνδυασμός με προνόμια edge και πύλης για τον έλεγχο της πρόσβασης σε κάθε τύπο μεμονωμένα Ναι Ναι Ναι
Δημιουργία διαγνωστικού πακέτου Δημιουργία διαγνωστικού πακέτου Όχι Ναι Ναι
Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics) Ανάγνωση απομακρυσμένων διαγνωστικών Προνόμιο που εκχωρεί τη δυνατότητα πρόσβασης για προβολή και εκτέλεση απομακρυσμένων διαγνωστικών ελέγχων Όχι Ναι Ναι
Παρακολούθηση Edge Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Σύμπλεγμα Edge Ανάγνωση συμπλέγματος Edge Ελέγχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαμόρφωσης συμπλεγμάτων Edge Όχι Ναι Ναι
Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) Ανάγνωση υπηρεσίας δικτύου Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης υπηρεσιών με τον αποκλεισμό ρύθμισης παραμέτρων υπηρεσιών δικτύου Ναι Όχι Όχι
Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge Ανάγνωση συμβάντος πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής συμβάντων σε επίπεδο πελάτη Ναι Όχι Όχι
Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge Ανάγνωση προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης προορισμών μη SD-WAN μέσω πύλης και προορισμών μη SD-WAN μέσω Edge Όχι Ναι Ναι
Κατάσταση γειτονικής πύλης BGP Ανάγνωση υπηρεσίας δικτύου Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης υπηρεσιών με τον αποκλεισμό ρύθμισης παραμέτρων υπηρεσιών δικτύου Ναι Όχι Όχι
Κατάσταση γειτονικού Edge BGP Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Edge VNF Ανάγνωση υπηρεσίας δικτύου VNF Εκχωρεί τη δυνατότητα διαχείρισης υπηρεσιών δικτύου VNF Όχι Ναι Ναι
Σύμπλεγμα Edge Ανάγνωση συμπλέγματος Edge Ελέγχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαμόρφωσης συμπλεγμάτων Edge Όχι Ναι Ναι
Δρομολόγηση Ανάγνωση διευθυνσιοδότησης δικτύου Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της διαμόρφωσης ομάδων διευθύνσεων στη λειτουργία προφίλ δικτύου παλαιού τύπου Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Προβολή δρομολόγησης πελατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής δρομολόγησης πελατών Ναι Όχι Όχι
Προειδοποιήσεις (Alerts) Δημιουργία προειδοποίησης πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της ρύθμισης παραμέτρων προειδοποίησης πελάτη και των προειδοποιήσεων που δημιουργούνται Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση προειδοποίησης πελάτη Ναι Ναι
Ενημέρωση προειδοποίησης πελάτη
Διαγραφή προειδοποίησης πελάτη Όχι Όχι
Διαχείριση προειδοποίησης πελάτη
Συμβάντα (Events) Δημιουργία συμβάντος πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής συμβάντων σε επίπεδο πελάτη Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση συμβάντος πελάτη
Ενημέρωση συμβάντος πελάτη
Διαγραφή συμβάντος πελάτη
Διαχείριση συμβάντος πελάτη
Αναφορές Ενημέρωση πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης πελατών, από το επίπεδο συνεργάτη ή χειριστή Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση πελάτη Όχι Όχι
Τείχος προστασίας (Firewall) Καταγραφή τείχους προστασίας Προβολή αρχείων καταγραφής τείχους προστασίας Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής των αρχείων καταγραφής τείχους προστασίας που έχουν συλλεχθεί Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση συμβάντος πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής συμβάντων σε επίπεδο πελάτη Ναι Όχι Όχι
Διαμόρφωση > Edge > Επιλογή Edge Επισκόπηση Edge Επισκόπηση Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή τροποποίησης της σελίδας επισκόπησης Edge Όχι Ναι Ναι
Ιδιότητες Δημιουργία ιδιοτήτων επισκόπησης Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής στοιχείων εντός της ενότητας ιδιοτήτων στη σελίδα επισκόπησης Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ιδιοτήτων επισκόπησης Edge Όχι Όχι
Ενημέρωση ιδιοτήτων επισκόπησης Edge Ναι Ναι
Διαγραφή ιδιοτήτων επισκόπησης Edge
Όνομα Ανάγνωση ονόματος ιδιοτήτων επισκόπησης Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής του ονόματος Edge στη σελίδα επισκόπησης Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ονόματος ιδιοτήτων επισκόπησης Edge
Περιγραφή Ανάγνωση της περιγραφής ιδιοτήτων επισκόπησης Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής της περιγραφής Εdge στη σελίδα επισκόπησης Εdge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση περιγραφής ιδιοτήτων επισκόπησης Edge
Ενεργοποίηση προειδοποιήσεων Ανάγνωση προειδοποιήσεων ενεργοποίησης ιδιοτήτων επισκόπησης Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής της διαμόρφωσης προειδοποιήσεων Edge στη σελίδα επισκόπησης Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση προειδοποιήσεων ενεργοποίησης ιδιοτήτων επισκόπησης Edge
Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (Authentication Mode) Λειτουργία εξουσιοδότησης ανάγνωσης ιδιοτήτων επισκόπησης Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής της ρύθμισης παραμέτρων PKI Edge στη σελίδα επισκόπησης Edge Όχι Ναι Ναι
Λειτουργία εξουσιοδότησης ενημέρωσης ιδιοτήτων επισκόπησης Edge
Ανάγνωση PKI πελατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης ρυθμίσεων PKI επιχειρήσεων Ναι Όχι Όχι
Ενημέρωση PKI πελατών
Σειριακός αριθμός (Serial Number) Ανάγνωση σειριακού αριθμού ιδιοτήτων επισκόπησης Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής του σειριακού αριθμού Edge, πριν από την ενεργοποίηση, στη σελίδα επισκόπησης Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση σειριακού αριθμού ιδιοτήτων επισκόπησης Edge
Δημιουργία νέου κλειδιού ενεργοποίησης Ανάγνωση λήξης ενεργοποίησης ιδιοτήτων επισκόπησης Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής της περιόδου λήξης κλειδιού ενεργοποίησης στη σελίδα επισκόπησης Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση λήξης ενεργοποίησης ιδιοτήτων επισκόπησης Edge
Κουμπί αποστολής email ενεργοποίησης Δημιουργία email ενεργοποίησης ιδιοτήτων επισκόπησης Edge Ελέγχει τη δυνατότητα δημιουργίας email ενεργοποίησης στη σελίδα επισκόπησης Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση email ενεργοποίησης ιδιοτήτων επισκόπησης Edge
Τοπικά διαπιστευτήρια (Local Credentials) Ανάγνωση τοπικών διαπιστευτηρίων ιδιοτήτων επισκόπησης Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαμόρφωσης τοπικών διαπιστευτηρίων Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση τοπικών διαπιστευτηρίων ιδιοτήτων επισκόπησης
Προβολή Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Ενημέρωση Edge
Ανάγνωση κλειδιών πελατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης εταιρικών κλειδιών ασφαλείας, όπως διαπιστευτήρια διαχειριστή Edge και κλειδιά IPSEC Ναι Ναι Ναι
Ενημέρωση κλειδιών πελατών
Άδεια χρήσης (License) Ανάγνωση άδειας χρήσης Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αδειών χρήσης Edge Ναι Ναι Ναι
Ενημέρωση άδειας χρήσης
Προφίλ (Profile) Δημιουργία προφίλ επισκόπησης Edge Ελέγχει την ορατότητα και τον έλεγχο του εκχωρημένου προφίλ των Edge στη σελίδα επισκόπησης Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση προφίλ επισκόπησης Edge Όχι Όχι
Ενημέρωση προφίλ επισκόπησης Edge Ναι Ναι
Διαγραφή προφίλ επισκόπησης Edge
Εκχώρηση προφίλ Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα εκχώρησης προφίλ σε Edge Όχι Ναι Ναι
Επανενεργοποίηση RMA (RMA Reactivation) Δημιουργία Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Ναι Ναι
Συσκευή (Device)
Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας Δημιουργία ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας συσκευής Edge
Ενημέρωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας συσκευής Edge
Διαγραφή ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας συσκευής Edge
Ρυθμίσεις DNS Ενημέρωση ρυθμίσεων DNS συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων DNS της συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ρυθμίσεις Netflow Δημιουργία ρυθμίσεων ροής δικτύου συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων ροής δικτύου συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ρυθμίσεων ροής δικτύου συσκευής Edge
Ενημέρωση ρυθμίσεων ροής δικτύου συσκευής Edge
Διαγραφή ρυθμίσεων ροής δικτύου συσκευής Edge
Κανόνες NAT στην πλευρά του LAN Ενημέρωση κανόνων NAT στην πλευρά LAN της συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής κανόνων NAT στην πλευρά LAN της συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ρυθμίσεις παρακολούθησης ποιότητας φωνής Ανάγνωση ρυθμίσεων VQM συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων VQM της συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων VQM συσκευής Edge
Ρυθμίσεις Syslog Ανάγνωση ρυθμίσεων syslog συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων syslog συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων syslog συσκευής Edge
Ρυθμίσεις στατικής δρομολόγησης Ενημέρωση ρυθμίσεων στατικής δρομολόγησης συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων στατικής δρομολόγησης συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Διερευνήσεις ICMP Ανάγνωση διερευνήσεων ICMP συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής διερευνήσεων ICMP συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση διερευνήσεων ICMP συσκευής Edge
Αποκρίσεις ICMP Ανάγνωση αποκρίσεων ICMP συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής αποκρίσεων ICMP συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση αποκρίσεων ICMP συσκευής Edge
Ρυθμίσεις VRRP Ενημέρωση ρυθμίσεων VRRP συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων VRRP της συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Cloud VPN Ανάγνωση VPN Cloud συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής VPN Cloud συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση VPN Cloud συσκευής Edge
Κανόνες BFD Ενημέρωση κανόνων BFD συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής κανόνων BFD συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ρυθμίσεις BGP Ανάγνωση ρυθμίσεων BGP συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων BGP της συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων BGP συσκευής Edge
Ρυθμίσεις multicast Ανάγνωση ρυθμίσεων multicast συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής ρυθμίσεων multicast συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων multicast συσκευής Edge
Υπηρεσία ασφαλείας Cloud (Cloud Security Service) Ανάγνωση υπηρεσίας ασφαλείας Cloud συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής της υπηρεσίας ασφαλείας Cloud συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση υπηρεσίας ασφαλείας Cloud συσκευής Edge
Ανάθεση παράδοσης υπηρεσίας Ενημέρωση εκχώρησης παράδοσης πύλης συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής εκχώρησης παράδοσης πύλης συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Υψηλή διαθεσιμότητα Δημιουργία υψηλής διαθεσιμότητας συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής υψηλής διαθεσιμότητας συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση υψηλής διαθεσιμότητας συσκευής Edge
Ενημέρωση υψηλής διαθεσιμότητας συσκευής Edge
Διαγραφή υψηλής διαθεσιμότητας συσκευής Edge
Ενεργοποίηση ζεύγους σε αναμονή HA Παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης σε αναμονή HA Όχι Ναι Ναι
Ενεργοποίηση συμπλέγματος HA Παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του συμπλέγματος HA Όχι Ναι Ναι
Ενεργοποίηση ζεύγους VRRP HA Παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του VRRP HA Όχι Ναι Ναι
Διαμόρφωση VLAN Ανάγνωση ρυθμίσεων συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων της συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Διεύθυνση IP διαχείρισης Ανάγνωση IP διαχείρισης συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής διεύθυνσης IP διαχείρισης συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση διεύθυνσης IP διαχείρισης συσκευής Edge
Ρυθμίσεις συσκευής Δημιουργία ρυθμίσεων συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων της συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ρυθμίσεων συσκευής Edge
Ενημέρωση ρυθμίσεων συσκευής Edge
Διαγραφή ρυθμίσεων συσκευής Edge
Ρυθμίσεις διασύνδεσης Ενημέρωση ρυθμίσεων διασύνδεσης συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων διασύνδεσης συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ρυθμίσεις WAN Ενημέρωση ρυθμίσεων WAN συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων WAN της συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
VNF ασφαλείας Ενημέρωση VNF ασφαλείας συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής της VNF ασφαλείας συσκευής Εdge Όχι Ναι Ναι
Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi Δημιουργία ρυθμίσεων Wi-Fi συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων Wi-Fi της συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ρυθμίσεων Wi-Fi συσκευής Edge
Ενημέρωση ρυθμίσεων Wi-Fi συσκευής Edge
Διαγραφή ρυθμίσεων Wi-Fi συσκευής Edge
QoS πολλαπλής προέλευσης Διαβάστε τις ρυθμίσεις QoS VPN Cloud συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων QoS VPN Cloud συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων QoS VPN Cloud συσκευής Edge
Ρυθμίσεις TACACS Δημιουργία υπηρεσίας δικτύου Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης υπηρεσιών με τον αποκλεισμό ρύθμισης παραμέτρων υπηρεσιών δικτύου Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση υπηρεσίας δικτύου Όχι Όχι
Ενημέρωση υπηρεσίας δικτύου Ναι Ναι
Διαγραφή υπηρεσίας δικτύου
Δημιουργία κλειδιών πελατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης εταιρικών κλειδιών ασφαλείας, όπως διαπιστευτήρια διαχειριστή Edge και κλειδιά IPSEC Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση κλειδιών πελατών
Ενημέρωση κλειδιών πελατών
Διαγραφή κλειδιών πελατών
Διαχείριση κλειδιών πελατών Όχι Όχι
Ρυθμίσεις L2 Ενημέρωση ρυθμίσεων L2 συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων L2 συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ρυθμίσεις SNMP Δημιουργία ρυθμίσεων SNMP συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων SNMP της συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ρυθμίσεων SNMP συσκευής Edge
Ενημέρωση ρυθμίσεων SNMP συσκευής Edge
Διαγραφή ρυθμίσεων SNMP συσκευής Edge
NTP Ανάγνωση ρυθμίσεων NTP συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων NTP της συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων NTP συσκευής Edge
Λειτουργία ορατότητας (Visibility Mode) Ενημέρωση λειτουργίας ορατότητας ρύθμισης παραμέτρων συσκευής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής της λειτουργίας ορατότητας ρύθμισης παραμέτρων συσκευής Edge Όχι Ναι Ναι
Ρυθμίσεις ανάλυσης Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Ενημέρωση Edge
Πολιτική επιχείρησης Επιχειρηματική πολιτική Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής σελίδας επιχειρηματικής πολιτικής Edge Όχι Ναι Ναι
Όριο ποσοστού SD-WAN Overlay Διαβάστε το όριο ποσοστού επιχειρηματικής πολιτικής Edge Ελέγχει τη δυνατότητα ανάγνωσης και ενημέρωσης της δυνατότητας περιορισμού ταχύτητας της επιχειρηματικής πολιτικής Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ορίου ταχύτητας επιχειρηματικής πολιτικής Edge
Κατηγορία κυκλοφορίας SD-WAN και χαρτογράφηση βάρους Ορίου ποσοστού SD-WAN Overlay Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση προφίλ πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας εταιρικών προφίλ διαμόρφωσης Ναι Ναι Ναι
Τείχος προστασίας (Firewall) Τείχος προστασίας Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής της σελίδας τείχους προστασίας Edge Όχι Ναι Ναι
Καταγραφή τείχους προστασίας Προώθηση Syslog Τείχος προστασίας κατάστασης Διαμόρφωση καταγραφής τείχους προστασίας Edge Παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης καταγραφής τείχους προστασίας επιπέδου Edge Όχι Ναι Ναι
Καταγραφή τείχους προστασίας Προβολή αρχείων καταγραφής τείχους προστασίας Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής των αρχείων καταγραφής τείχους προστασίας που έχουν συλλεχθεί Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Προώθηση syslog Προβολή προώθησης syslog Παρέχει τη δυνατότητα προβολής της προώθησης Syslog Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Ρυθμίσεις καταστασιακού τείχους προστασίας Ρυθμίσεις προστασίας δικτύου και υπερχείλισης Πρόσβαση σε Edge Δημιουργία πρόσβασης Edge τείχους προστασίας Edge Εκχώρηση προνομίων ή άρνηση άρνησης ορατότητας και ελέγχου των ρυθμίσεων καταστασιακού τείχους προστασίας Edge, των ρυθμίσεων προστασίας δικτύου και υπερχείλισης και της πρόσβασης σε Edge στη σελίδα τείχους προστασίας Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση πρόσβασης Edge τείχους προστασίας Edge
Ενημέρωση πρόσβασης Edge τείχους προστασίας Edge
Διαγραφή πρόσβασης Edge τείχους προστασίας Edge
Συμβάντα από αυτό το Edge Ανάγνωση συμβάντος πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής συμβάντων σε επίπεδο πελάτη Ναι Όχι Όχι
Απομακρυσμένες ενέργειες Ανάγνωση απομακρυσμένων ενεργειών Προνόμιο που εκχωρεί τη δυνατότητα πρόσβασης για προβολή και εκτέλεση απομακρυσμένων ενεργειών Όχι Ναι Ναι
Απομακρυσμένες ενέργειες Δημιουργία διαγνωστικού πακέτου Απομακρυσμένα διαγνωστικά Ανάγνωση διαγνωστικών Έλεγχος δημιουργίας και πρόσβασης σε διαγνωστικά πακέτα, τόσο σε Edge όσο και σε πύλη. Συνδυασμός με προνόμια edge και πύλης για τον έλεγχο της πρόσβασης σε κάθε τύπο μεμονωμένα Ναι Ναι Ναι
Δημιουργία διαγνωστικού πακέτου Δημιουργία διαγνωστικού πακέτου Όχι Ναι Ναι
Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics) Ανάγνωση απομακρυσμένων διαγνωστικών Εκχωρεί πρόσβαση στην προβολή και εκτέλεση απομακρυσμένων διαγνωστικών Όχι Ναι Ναι
Διαμόρφωση > Προφίλ > Επιλογή προφίλ Επισκόπηση προφίλ Επισκόπηση προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής σελίδας επισκόπησης προφίλ Όχι Ναι Ναι
Περιγραφή Δημιουργία περιγραφής επισκόπησης προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής περιγραφής επισκόπησης προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση περιγραφής επισκόπησης προφίλ Όχι Όχι
Ενημέρωση περιγραφής επισκόπησης προφίλ Ναι Ναι
Διαγραφή περιγραφής επισκόπησης προφίλ
Τοπικά διαπιστευτήρια (Local Credentials) Ανάγνωση τοπικών διαπιστευτηρίων ιδιοτήτων επισκόπησης Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαμόρφωσης τοπικών διαπιστευτηρίων Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση τοπικών διαπιστευτηρίων ιδιοτήτων επισκόπησης
Συσκευή (Device)
Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας Δημιουργία ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας συσκευής προφίλ
Ενημέρωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας συσκευής προφίλ
Διαγραφή ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας συσκευής προφίλ
Ρυθμίσεις DNS Ενημέρωση ρυθμίσεων DNS συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων DNS συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ρυθμίσεις Netflow Δημιουργία ρυθμίσεων ροής δικτύου συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων ροής δικτύου συσκευών προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ρυθμίσεων ροής δικτύου συσκευής προφίλ
Ενημέρωση ρυθμίσεων ροής δικτύου συσκευής προφίλ
Διαγραφή ρυθμίσεων ροής δικτύου συσκευής προφίλ
Κανόνες NAT στην πλευρά του LAN (LAN-Side NAT Rules) Ενημέρωση κανόνων NAT πλευράς LAN συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής κανόνων NAT πλευράς LAN συσκευής Προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ρυθμίσεις παρακολούθησης ποιότητας φωνής Ανάγνωση ρυθμίσεων VQM συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων VQM συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων VQM συσκευής προφίλ
Ρυθμίσεις Syslog Ανάγνωση ρυθμίσεων syslog συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων syslog συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων syslog συσκευής προφίλ
Cloud VPN Ανάγνωση VPN cloud συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής VPN cloud συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση VPN Cloud συσκευής προφίλ
Κανόνες BFD Ενημέρωση κανόνων BFD συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής κανόνων BFD συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Περιοχές OSPF (OSPF Areas) Ανάγνωση ρυθμίσεων OSPF συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων OSPF συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων OSPF συσκευής προφίλ
Ρυθμίσεις BGP Ανάγνωση ρυθμίσεων BGP συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων BGP συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων BGP συσκευής προφίλ
Ρυθμίσεις multicast Ανάγνωση ρυθμίσεων multicast συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής ρυθμίσεων multicast συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων multicast συσκευής προφίλ
Υπηρεσία ασφαλείας Cloud (Cloud Security Service) Ανάγνωση υπηρεσίας ασφαλείας cloud συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής της υπηρεσίας ασφαλείας cloud συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση υπηρεσίας ασφαλείας cloud συσκευής προφίλ
Ανάθεση παράδοσης υπηρεσίας Ενημέρωση εκχώρησης παράδοσης πύλης συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής εκχώρησης παράδοσης πύλης συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Διαμόρφωση VLAN Ανάγνωση ρυθμίσεων συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Διεύθυνση IP διαχείρισης Ανάγνωση IP διαχείρισης συσκευών προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής IP διαχείρισης συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση IP διαχείρισης συσκευής προφίλ
Ρυθμίσεις συσκευής Δημιουργία ρυθμίσεων συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ρυθμίσεων συσκευής προφίλ
Ενημέρωση ρυθμίσεων συσκευής προφίλ
Διαγραφή ρυθμίσεων συσκευής προφίλ
Ρυθμίσεις διασύνδεσης Ενημέρωση ρυθμίσεων διασύνδεσης συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων διασύνδεσης συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi Δημιουργία ρυθμίσεων Wi-Fi συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής ρυθμίσεων Wi-Fi συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ρυθμίσεων Wi-Fi συσκευής προφίλ
Ενημέρωση ρυθμίσεων Wi-Fi συσκευής προφίλ
Διαγραφή ρυθμίσεων Wi-Fi συσκευής προφίλ
Ρυθμίσεις L2 Ενημέρωση ρυθμίσεων L2 συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων L2 της συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
QoS πολλαπλής προέλευσης Ανάγνωση ρυθμίσεων QoS του VPN Cloud της συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων QoS του VPN Cloud της συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων QoS του VPN cloud συσκευής προφίλ
Ρυθμίσεις SNMP Δημιουργία ρυθμίσεων SNMP συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής ρυθμίσεων SNMP συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ρυθμίσεων SNMP συσκευής προφίλ
Ενημέρωση ρυθμίσεων SNMP συσκευής προφίλ
Διαγραφή ρυθμίσεων SNMP συσκευής προφίλ
NTP Ανάγνωση ρυθμίσεων NTP συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής ρυθμίσεων NTP συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων NTP συσκευής προφίλ
Λειτουργία ορατότητας (Visibility Mode) Ενημέρωση λειτουργίας ορατότητας διαμόρφωσης συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής της λειτουργίας ορατότητας διαμόρφωσης συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ρυθμίσεις ανάλυσης Ανάγνωση ρυθμίσεων ανάλυσης συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων ανάλυσης συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων ανάλυσης συσκευών προφίλ
Δημιουργία ρυθμίσεων δικτύου συσκευής προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των ρυθμίσεων δικτύου συσκευής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ρυθμίσεων δικτύου συσκευής προφίλ
Ενημέρωση ρυθμίσεων δικτύου συσκευής προφίλ
Διαγραφή ρυθμίσεων δικτύου συσκευής προφίλ
Επιχειρηματική πολιτική Επιχειρηματική πολιτική προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής σελίδας επιχειρηματικής πολιτικής προφίλ Όχι Ναι Ναι
Όριο ποσοστού SD-WAN Overlay Ανάγνωση ορίου ταχύτητας πολιτικής επιχείρησης προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα ανάγνωσης και ενημέρωσης της δυνατότητας περιορισμού ταχύτητας της επιχειρηματικής πολιτικής Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ορίου ταχύτητας επιχειρηματικής πολιτικής προφίλ
Τείχος προστασίας (Firewall) Τείχος προστασίας προφίλ Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής σελίδας τείχους προστασίας προφίλ Όχι Ναι Ναι
Καταγραφή τείχους προστασίας Προώθηση Syslog Τείχος προστασίας κατάστασης Διαμόρφωση καταγραφής τείχους προστασίας προφίλ Παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης καταγραφής τείχους προστασίας επιπέδου προφίλ Όχι Ναι Ναι
Καταγραφή τείχους προστασίας Προβολή αρχείων καταγραφής τείχους προστασίας Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής των αρχείων καταγραφής τείχους προστασίας που έχουν συλλεχθεί Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Προώθηση syslog Προβολή προώθησης syslog Παρέχει τη δυνατότητα προβολής της προώθησης Syslog Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Όχι Όχι
Ρυθμίσεις καταστασιακού τείχους προστασίας Ρυθμίσεις προστασίας δικτύου και υπερχείλισης Πρόσβαση σε Edge Δημιουργία πρόσβασης Edge τείχους προστασίας Edge Ελέγχει την ορατότητα και τον έλεγχο των ρυθμίσεων καταστασιακού τείχους προστασίας, των ρυθμίσεων προστασίας δικτύου και υπερχείλισης και της πρόσβασης σε Edge στη σελίδα τείχους προστασίας προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση πρόσβασης Edge τείχους προστασίας Edge Όχι Όχι
Ενημέρωση πρόσβασης Edge τείχους προστασίας Edge Ναι Ναι
Διαγραφή πρόσβασης Edge τείχους προστασίας Edge
Διαμόρφωση Edge Δημιουργία Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αντικειμένων Edge και των ιδιοτήτων τους εν γένει Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση Edge Όχι Όχι
Ενημέρωση Edge
Διαγραφή Edge (Delete Edge) Ναι Ναι
Διαχείριση Edge Όχι Όχι
Ανάγνωση προφίλ πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας εταιρικών προφίλ διαμόρφωσης Ναι Ναι Ναι
Νέο Edge > Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) Δημιουργία PKI πελατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης ρυθμίσεων PKI επιχειρήσεων Ναι Όχι Όχι
Επιλογή Edge (ενός/πολλών) Τοπικά διαπιστευτήρια (Local Credentials) Ανάγνωση τοπικών διαπιστευτηρίων ιδιοτήτων επισκόπησης Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαμόρφωσης τοπικών διαπιστευτηρίων Edge Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση τοπικών διαπιστευτηρίων ιδιοτήτων επισκόπησης
Επιλογή Edge (ενός/πολλών) Αντιστοίχιση προφίλ (Assign Profile) Εκχώρηση προφίλ Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα εκχώρησης προφίλ σε Edge Όχι Ναι Ναι
Επιλογή Edge (ενός/πολλών) Ενημέρωση προκαταρκτικών ειδοποιήσεων Ενημέρωση προειδοποιήσεων ενεργοποίησης ιδιοτήτων επισκόπησης Edge Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής της διαμόρφωσης προειδοποιήσεων Edge στη σελίδα επισκόπησης Edge Όχι Ναι Ναι
Επιλογή Edge (ενός/πολλών) Αντιστοίχιση άδειας χρήσης Edge (Assign Edge License)
Επιλογή Edge (ενός/πολλών) Ενημέρωση ειδοποιήσεων πελατών
Σύμπλεγμα Edge Ανάγνωση συμπλέγματος Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής συμπλεγμάτων Edge Όχι Ναι Ναι
Δημιουργία Cloud Edge Δημιουργία πύλης DMZ Εκχωρεί τη δυνατότητα δημιουργίας πύλης DMZ Όχι Ναι Ναι
Προφίλ (Profiles) Δημιουργία προφίλ πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας εταιρικών προφίλ διαμόρφωσης Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση προφίλ πελάτη
Ενημέρωση προφίλ πελάτη
Διαγραφή προφίλ πελάτη
Διαχείριση προφίλ πελάτη Όχι Όχι
Διπλότυπο προφίλ Διπλότυπο προφίλ πελάτη Παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας διπλότυπων προφίλ επιπέδου πελάτη Όχι Ναι Ναι
Δημιουργία προφίλ Εκχωρεί πρόσβαση στην προβολή και διαχείριση προφίλ σε οποιοδήποτε επίπεδο Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση προφίλ
Ενημέρωση προφίλ
Διαγραφή προφίλ
Ομάδες αντικειμένων Δημιουργία ομάδας αντικειμένων Εκχωρεί τη δυνατότητα διαχείρισης ομάδας αντικειμένων Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση ομάδας αντικειμένων
Ενημέρωση ομάδας αντικειμένων
Διαγραφή ομάδας αντικειμένων
Διαχείριση ομάδας αντικειμένων Όχι Όχι
Ανάγνωση προφίλ πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας εταιρικών προφίλ διαμόρφωσης Ναι Ναι Ναι
Τμήματα/Δίκτυα Δημιουργία διευθυνσιοδότησης δικτύου Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της διαμόρφωσης ομάδων διευθύνσεων στη λειτουργία προφίλ δικτύου παλαιού τύπου Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση διευθυνσιοδότησης δικτύου Όχι Όχι
Ενημέρωση διευθυνσιοδότησης δικτύου Ναι Ναι
Διαγραφή διευθυνσιοδότησης δικτύου
Διαχείριση διευθυνσιοδότησης δικτύου Όχι Όχι
Δημιουργία τμήματος πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της δημιουργίας τμημάτων και της αντιστοίχισής τους σε προφίλ διαμόρφωσης Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση τμήματος πελάτη
Ενημέρωση τμήματος πελάτη
Διαγραφή τμήματος πελάτη
Έλεγχος ροής overlay Δημιουργία ελέγχου ροής overlay Παρέχει τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης δεδομένων και παραμέτρων που παρουσιάζονται στη σελίδα ελέγχου ροής overlay Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση ελέγχου ροής overlay
Ενημέρωση ελέγχου ροής overlay
Διαγραφή ελέγχου ροής overlay
Ανάγνωση προφίλ πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας εταιρικών προφίλ διαμόρφωσης Ναι Ναι Ναι
Ενημέρωση προφίλ πελάτη
Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) Δημιουργία υπηρεσίας δικτύου Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης υπηρεσιών με τον αποκλεισμό ρύθμισης παραμέτρων υπηρεσιών δικτύου Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση υπηρεσίας δικτύου Όχι Όχι
Ενημέρωση υπηρεσίας δικτύου Ναι Ναι
Διαγραφή υπηρεσίας δικτύου
Διαχείριση υπηρεσίας δικτύου Όχι Όχι
Δημιουργία κλειδιών πελατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης εταιρικών κλειδιών ασφαλείας, όπως διαπιστευτήρια διαχειριστή Edge και κλειδιά IPSEC Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση κλειδιών πελατών
Ενημέρωση κλειδιών πελατών
Ανάγνωση προφίλ πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας εταιρικών προφίλ διαμόρφωσης Ναι Ναι Ναι
Σύμπλεγμα Edge Δημιουργία συμπλέγματος Edge Ελέγχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαμόρφωσης συμπλεγμάτων Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση συμπλέγματος Edge
Ενημέρωση συμπλέγματος Edge
Διαγραφή συμπλέγματος Edge
Διανομείς Cloud VPN Δημιουργία υπηρεσίας δικτύου διανομέα VPN Εκχωρεί τη δυνατότητα διαχείρισης των διανομέων VPN ως υπηρεσιών δικτύου Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση υπηρεσίας δικτύου διανομέα VPN
Ενημέρωση υπηρεσίας δικτύου διανομέα VPN
Διαγραφή υπηρεσίας δικτύου διανομέα VPN
Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge Δημιουργία προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης προορισμών μη SD-WAN μέσω πύλης και προορισμών μη SD-WAN μέσω Edge Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης
Ενημέρωση προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης
Διαγραφή προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης
Υπηρεσία ασφαλείας Cloud (Cloud Security Service) Δημιουργία υπηρεσίας ασφαλείας Cloud Ελέγχει τη δημιουργία και τη διαμόρφωση υπηρεσιών ασφαλείας cloud τρίτων στις οποίες μπορεί να κατευθυνθεί η κυκλοφορία μέσω της επιχειρηματικής πολιτικής Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση υπηρεσίας ασφαλείας Cloud
Ενημέρωση υπηρεσίας ασφαλείας Cloud
Διαγραφή υπηρεσίας ασφαλείας Cloud
VNF Δημιουργία υπηρεσίας δικτύου VNF Εκχωρεί τη δυνατότητα διαχείρισης υπηρεσιών δικτύου VNF Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση υπηρεσίας δικτύου VNF
Ενημέρωση υπηρεσίας δικτύου VNF
Διαγραφή υπηρεσίας δικτύου VNF
Άδειες χρήσης VNF Δημιουργία υπηρεσίας δικτύου αδειών χρήσης VNF Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης αδειών χρήσης VNF με υπηρεσίες δικτύου Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση υπηρεσίας δικτύου αδειών χρήσης VNF
Ενημέρωση υπηρεσίας δικτύου αδειών χρήσης VNF
Διαγραφή υπηρεσίας δικτύου αδειών χρήσης VNF
Υπηρεσίες DNS Δημιουργία υπηρεσίας δικτύου DNS Ελέγχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαμόρφωσης υπηρεσιών DNS για χρήση σε προφίλ Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση υπηρεσίας δικτύου DNS
Ενημέρωση υπηρεσίας δικτύου DNS
Διαγραφή υπηρεσίας δικτύου DNS
Ιδιωτικά ονόματα δικτύου Δημιουργία υπηρεσίας δικτύου ονόματος ιδιωτικού δικτύου Εκχωρεί τη δυνατότητα διαχείρισης του ονόματος ιδιωτικού δικτύου με υπηρεσίες δικτύου Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση υπηρεσίας δικτύου ονόματος ιδιωτικού δικτύου
Ενημέρωση υπηρεσίας δικτύου ονόματος ιδιωτικού δικτύου
Διαγραφή υπηρεσίας δικτύου ονόματος ιδιωτικού δικτύου
Υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας Δημιουργία υπηρεσίας ελέγχου ταυτότητας Ελέγχει τη δημιουργία και τη διαμόρφωση της φιλοξενούμενης υπηρεσίας 802.1x που παρέχει έλεγχο ταυτότητας χρήστη στην πλευρά του LAN Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση υπηρεσίας ελέγχου ταυτότητας
Ενημέρωση υπηρεσίας ελέγχου ταυτότητας
Διαγραφή υπηρεσίας ελέγχου ταυτότητας
Υπηρεσίες TACACS Δημιουργία υπηρεσίας δικτύου Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης υπηρεσιών με τον αποκλεισμό ρύθμισης παραμέτρων υπηρεσιών δικτύου Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση υπηρεσίας δικτύου Όχι Όχι
Ενημέρωση υπηρεσίας δικτύου Ναι Ναι
Διαγραφή υπηρεσίας δικτύου
Δημιουργία κλειδιών πελατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης εταιρικών κλειδιών ασφαλείας, όπως διαπιστευτήρια διαχειριστή Edge και κλειδιά IPSEC Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση κλειδιών πελατών
Ενημέρωση κλειδιών πελατών
Διαγραφή κλειδιών πελατών
Διαχείριση κλειδιών πελατών Όχι Όχι
Συνδρομές Cloud Δημιουργία υπηρεσίας συνδρομής cloud Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της διαμόρφωσης της πρόσβασης σε παρόχους IAAS, όπως Azure, AWS και Google Cloud Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση υπηρεσίας συνδρομής Cloud
Ενημέρωση υπηρεσίας συνδρομής Cloud
Διαγραφή υπηρεσίας συνδρομής Cloud
Προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις Ανάγνωση ειδοποίησης προειδοποίησης πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της διαμόρφωσης προειδοποιήσεων πελατών Όχι Ναι Ναι
Δημιουργία προειδοποίησης πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της ρύθμισης παραμέτρων προειδοποίησης πελάτη και των προειδοποιήσεων που δημιουργούνται Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση προειδοποίησης πελάτη Ναι Ναι
Ενημέρωση προειδοποίησης πελάτη
Διαγραφή προειδοποίησης πελάτη Όχι Όχι
Διαχείριση προειδοποίησης πελάτη
Προειδοποίηση SMS Ενημέρωση ειδοποίησης SMS πελατών Παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης προειδοποιήσεων SMS σε επίπεδο πελάτη Όχι Ναι Ναι
Πελάτης Ενημέρωση επιχείρησης Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης πελατών, από το επίπεδο συνεργάτη ή χειριστή Ναι Ναι Ναι
Άλλες ρυθμίσεις Ανάγνωση σύμβασης χρήστη Προνόμιο που εκχωρεί τη δυνατότητα πρόσβασης για διαμόρφωση της σύμβασης χρήστη-πελάτη Ναι Όχι Όχι
Ενημέρωση σύμβασης χρήστη
Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων Ανάγνωση διαγνωστικών Έλεγχος δημιουργίας και πρόσβασης σε διαγνωστικά πακέτα, τόσο σε Edge όσο και σε πύλη. Συνδυασμός με προνόμια edge και πύλης για τον έλεγχο της πρόσβασης σε κάθε τύπο μεμονωμένα Ναι Ναι Ναι
Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics) Δημιουργία απομακρυσμένων διαγνωστικών Εκχωρεί πρόσβαση στην προβολή και εκτέλεση απομακρυσμένων διαγνωστικών Όχι Όχι Όχι
Ανάγνωση απομακρυσμένων διαγνωστικών Ναι Ναι
Ενημέρωση απομακρυσμένων διαγνωστικών Όχι Όχι
Διαγραφή απομακρυσμένων διαγνωστικών
Διαχείριση απομακρυσμένων διαγνωστικών Ναι Ναι
Πύλη Απομακρυσμένη δρομολόγηση κυκλοφορίας Cloud Όχι Ναι Ναι
Επαναφορά μόντεμ USB Απομακρυσμένη επαναφορά USB Modem Εκχωρεί τη δυνατότητα εκτέλεσης της απομακρυσμένης ενέργειας επαναφοράς μόντεμ USB του EDGE Όχι Ναι Ναι
Σάρωση για κοντινό Wi-Fi Απομακρυσμένη σάρωση για σημεία πρόσβασης Wi-Fi Παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης της απομακρυσμένης ενέργειας σάρωσης Edge Wi-Fi Όχι Ναι Ναι
Δοκιμή VPN Απομακρυσμένη δοκιμή VPN Εκχωρεί τη δυνατότητα εκτέλεσης της απομακρυσμένης ενέργειας δοκιμής VPN Edge Όχι Ναι Ναι
Απομακρυσμένες ενέργειες (Remote Actions) Δημιουργία απομακρυσμένων ενεργειών Εκχωρεί πρόσβαση στην προβολή και εκτέλεση απομακρυσμένων ενεργειών Όχι Ναι Ναι
Ανάγνωση απομακρυσμένων ενεργειών
Ενημέρωση απομακρυσμένων ενεργειών
Διαγραφή απομακρυσμένων ενεργειών
Κουμπί Επιλογή Edge > Τερματισμός λειτουργίας Τερματισμός λειτουργίας Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα εκτέλεσης της απομακρυσμένης ενέργειας τερματισμού λειτουργίας Edge Όχι Ναι Ναι
Επιλογή Edge > Κουμπί απενεργοποίησης Απενεργοποίηση Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα εκτέλεσης της απομακρυσμένης ενέργειας απενεργοποίησης Edge Όχι Ναι Ναι
Διαγνωστικά πακέτα/Σύλληψη πακέτων Σελίδα 404 ο πόρος δεν βρέθηκε Δημιουργία διαγνωστικών Έλεγχος δημιουργίας και πρόσβασης σε διαγνωστικά πακέτα, τόσο σε Edge όσο και σε πύλη. Συνδυασμός με προνόμια edge και πύλης για τον έλεγχο της πρόσβασης σε κάθε τύπο μεμονωμένα Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση διαγνωστικών
Ενημέρωση διαγνωστικών
Διαγραφή διαγνωστικών
Διαχείριση διαγνωστικών Όχι Όχι
Αίτηση διαγνωστικού πακέτου Δημιουργία διαγνωστικού πακέτου Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και αίτησης για πακέτα διαγνωστικών ελέγχων ως μέρος της λειτουργίας απομακρυσμένων διαγνωστικών Όχι Ναι Ναι
Διαγνωστικά πακέτα/Σύλληψη πακέτων Σελίδα 404 ο πόρος δεν βρέθηκε Ανάγνωση πακέτου διαγνωστικών ελέγχων
Ενημέρωση πακέτου διαγνωστικών ελέγχων
Διαγραφή διαγνωστικού πακέτου Διαγραφή διαγνωστικού πακέτου
Αίτημα πακέτου PCAP Δημιουργία πακέτου PCAP Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και αιτήματος πακέτων PCAP ως μέρος της λειτουργίας απομακρυσμένων διαγνωστικών Όχι Ναι Ναι
Διαγνωστικά πακέτα/Σύλληψη πακέτων Σελίδα 404 ο πόρος δεν βρέθηκε Ανάγνωση πακέτου PCAP
Ενημέρωση πακέτου PCAP Όχι Όχι
Διαγραφή πακέτου PCAP Ναι Ναι
Διαγνωστικά πακέτα/Σύλληψη πακέτων Σελίδα 404 ο πόρος δεν βρέθηκε Διαχείριση πακέτου PCAP
Λήψη διαγνωστικού πακέτου Λήψη διαγνωστικών στοιχείων Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα λήψης διαγνωστικών στοιχείων Edge Όχι Ναι Ναι
Διαχείριση
Ρυθμίσεις συστήματος Ανάγνωση ανάθεσης πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της ανάθεσης προνομίων από τον πελάτη σε συνεργάτες ή τον χειριστή Ναι Ναι Ναι
Γενικές πληροφορίες > Γενικές πληροφορίες Ανάγνωση γενικών πληροφοριών πελάτη Ελέγχει την ορατότητα και τον έλεγχο των γενικών πληροφοριών πελάτη στη σελίδα Γενικές πληροφορίες ρυθμίσεων συστήματος Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση γενικών πληροφοριών πελάτη
Προεπιλεγμένος έλεγχος ταυτότητας Edge (Default Edge Authentication) Ανάγνωση PKI πελατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης ρυθμίσεων PKI επιχειρήσεων Ναι Όχι Όχι
Ενημέρωση PKI πελατών
Διαμόρφωση Edge Ανάγνωση ρυθμίσεων Edge πελάτη Ελέγχει την ορατότητα και τον έλεγχο των ρυθμίσεων Edge πελάτη στη σελίδα Γενικές πληροφορίες ρυθμίσεων συστήματος Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων Edge πελάτη
Ρυθμίσεις απορρήτου Ανάγνωση ρυθμίσεων απορρήτου πελάτη Ελέγχει την ορατότητα και τον έλεγχο των ρυθμίσεων απορρήτου πελάτη στη σελίδα Γενικές πληροφορίες ρυθμίσεων συστήματος Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων απορρήτου πελάτη
Ρυθμίσεις απορρήτου πελάτη > Επιβολή PCI Ενημέρωση χρήστη-πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης διαχειριστών-πελατών Ναι Ναι Ναι
Στοιχεία Επικοινωνίας Ανάγνωση ρυθμίσεων συστήματος στοιχείων επικοινωνίας Ελέγχει την ορατότητα και τον έλεγχο των ρυθμίσεων συστήματος στοιχείων επικοινωνίας στη σελίδα Γενικές πληροφορίες ρυθμίσεων συστήματος Όχι Ναι Ναι
Ενημέρωση ρυθμίσεων συστήματος στοιχείων επικοινωνίας
Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) Δημιουργία ελέγχου ταυτότητας πελατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας πελατών, για παράδειγμα SSO, Radius ή Native Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση ελέγχου ταυτότητας πελάτη
Ενημέρωση ελέγχου ταυτότητας πελάτη
Διαγραφή ελέγχου ταυτότητας πελάτη
Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας πελάτη
Διακριτικά API Ανάγνωση διακριτικού πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης διακριτικών ελέγχου ταυτότητας σε επίπεδο πελάτη Ναι Όχι Όχι
Ενημέρωση διακριτικού πελάτη
Διαχειριστές Δημιουργία χρήστη-πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης διαχειριστών-πελατών Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση χρήστη-πελάτη
Ενημέρωση χρήστη-πελάτη
Διαγραφή χρήστη-πελάτη
Διαχείριση χρήστη-πελάτη Όχι Όχι
Επιλογή εταιρικού χρήστη Διακριτικά API Δημιουργία διακριτικού πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης διακριτικών ελέγχου ταυτότητας σε επίπεδο πελάτη Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση διακριτικού πελάτη
Ενημέρωση διακριτικού πελάτη
Διαγραφή διακριτικού πελάτη
Διαχείριση διακριτικού πελάτη
Δικαιώματα υπηρεσίας Δημιουργία πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας Εκχωρεί πρόσβαση για τη διαχείριση πακέτων δικαιωμάτων υπηρεσίας Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Ενημέρωση πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Διαγραφή πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Διαχείριση πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) Δημιουργία άδειας χρήσης Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αδειών χρήσης Edge Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση άδειας χρήσης Ναι Ναι
Ενημέρωση άδειας χρήσης
Διαγραφή άδειας χρήσης Όχι Όχι
Διαχείριση άδειας χρήσης
Ρόλος πρόσβασης υποστήριξης VeloCloud Δημιουργία ανάθεσης πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της ανάθεσης προνομίων από τον πελάτη σε συνεργάτες ή τον χειριστή Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση ανάθεσης πελάτη
Ενημέρωση ανάθεσης πελάτη
Διαγραφή ανάθεσης πελάτη
Διαχείριση ανάθεσης πελάτη Όχι Όχι

Όταν δεν επιτρέπεται το αντίστοιχο προνόμιο χρήστη, το παράθυρο Orchestrator εμφανίζει το σφάλμα 404 ο πόρος δεν βρέθηκε (404 resource not found).