Για να προσθέσετε έναν νέο ρόλο για έναν πελάτη, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Στην εταιρική πύλη, στη γραμμή καθολικής περιήγησης, αναπτύξτε το αναπτυσσόμενο μενού Εταιρικές εφαρμογές (Enterprise Applications).
 2. Επιλέξτε την υπηρεσία Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings).
 3. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρόλοι (Roles).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ρόλου (Add Role).
 5. Εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία για τον νέο προσαρμοσμένο ρόλο:
  Επιλογή Περιγραφή
  Λεπτομέρειες ρόλου (Role Details)
  Όνομα ρόλου (Role Name) Εισαγάγετε ένα όνομα για τον νέο ρόλο.
  Περιγραφή ρόλου (Role Description) Εισαγάγετε μια περιγραφή για τον ρόλο.
  Πρότυπο (Template) Προαιρετικά, επιλέξτε έναν υπάρχοντα ρόλο ως πρότυπο από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα προνόμια για το επιλεγμένο πρότυπο εκχωρούνται στον νέο ρόλο.
  Δημιουργία ρόλου (Role Creation)
  Καθολικές ρυθμίσεις και διαχείριση (Global Settings & Administration) Αυτά τα προνόμια παρέχουν πρόσβαση στη διαχείριση χρηστών και στις καθολικές ρυθμίσεις που είναι κοινές για όλες τις υπηρεσίες. Η επιλογή ενός από τα προνόμια είναι υποχρεωτική. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Καθολικές ρυθμίσεις, επιχείρηση μόνο για ανάγνωση (Global Settings Enterprise Read Only).
  SD-WAN Αυτά τα προνόμια παρέχουν στον διαχειριστή επιχείρησης διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σχετικά με τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και τα διαγνωστικά SD-WAN. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε ένα προνόμιο SD-WAN. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
  Σημείωση: Η ενότητα Δημιουργία ρόλου (Role Creation) εμφανίζει τα προνόμια μόνο για τα οποία ο πελάτης έχει άδειες χρήσης.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Ο νέος προσαρμοσμένος ρόλος εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση χρηστών > Ρόλοι (User Management > Roles). Κάντε κλικ στη σύνδεση για τον προσαρμοσμένο ρόλο για να προβάλετε τις ρυθμίσεις.