Καλώς ορίσατε στην τεκμηρίωση του VMware SASE™.

Ξεκινώντας από την έκδοση 4.4.0, το VMware προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα Secure Access Service Edge (SASE) μέσω cloud που συνδυάζει τις κορυφαίες λύσεις από την VMware.

Το VMware SASE είναι μια λύση που φιλοξενείται στο cloud και δίνει σε οποιονδήποτε χρήστη σε οποιαδήποτε συσκευή και σε οποιαδήποτε τοποθεσία τη δυνατότητα για μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και βέλτιστη πρόσβαση σε οποιαδήποτε εφαρμογή cloud με επιβεβλημένη ασφάλεια. Ως επεκτάσιμη λύση, το VMware SASE παρέχει υπηρεσίες δικτύωσης και ασφάλειας χρησιμοποιώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο VMware SASE PoPs (Σημεία παρουσίας). Το VMware SASE χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα διαχείρισης ενοποιημένης προβολής σε μία μόνο οθόνη για τη διαμόρφωση, τη διαχείριση και την εποπτεία αυτών των υπηρεσιών. Η λύση προσφέρει αξιοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική εμπειρία της συσκευής τελικού χρήστη και IoT.

Η λύση είναι διαθέσιμη ως διαχειριζόμενη υπηρεσία ή DIY, αξιοποιώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο κόμβων υπηρεσιών cloud.

  • Το VMware SD-WAN™ είναι το κορυφαίο και βραβευμένο προϊόν για WAN που ορίζεται από λογισμικό, παρέχοντας υψηλής απόδοσης αξιόπιστη πρόσβαση σε διακλάδωση για εύκολη ανάπτυξη και διαχείριση σε περιβάλλοντα cloud ή υβριδικά. Οι πελάτες στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, λιανικού εμπορίου και τις χρηματοοικονομικών βασίζονται στο VMware SD-WAN για τη μείωση του κόστους εύρους ζώνης, την ταχύτερη ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση ROI.
  • Το VMware Secure Access™ είναι μια λύση απομακρυσμένης πρόσβασης που βασίζεται στο πλαίσιο εργασίας Zero Trust Network Access (ZTNA). Η λύση που φιλοξενείται στο cloud προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε σχέση με τις παραδοσιακές λύσεις VPN, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα για μια συνεπή, βέλτιστη και ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές cloud.
  • Το VMware Cloud Web Security™ είναι μια υπηρεσία που φιλοξενείται στο cloud και προστατεύει τους χρήστες και τις εφαρμογές SaaS και Internet που έχουν πρόσβαση στην υποδομή από ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών, προσφέρει ορατότητα και έλεγχο και διασφαλίζει τη συμμόρφωση. Το Cloud Web Security παρέχεται μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου σημείων παρουσίας VMware SASE (PoPs) για τη διασφάλιση της βέλτιστης πρόσβασης σε εφαρμογές.
  • Το VMware Edge Network Intelligence™ είναι μια λύση AIOps ανεξάρτητη από προμηθευτή, η οποία επικεντρώνεται στο εταιρικό Edge που εξασφαλίζει τη λειτουργική διασφάλιση των τελικών χρηστών και IoT των πελατών, καθώς η κυκλοφορία από αυτές τις συσκευές διασχίζει ασύρματα και ενσύρματα LAN, SD-WAN και SASE.
  • Το VMware SD-WAN Client™ είναι μια απλή, ασφαλής και υψηλής απόδοσης υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης που ακολουθεί τις αρχές της μηδενικής εμπιστοσύνης (Zero Trust) για την ασφαλή σύνδεση τελικών σημείων απομακρυσμένων εργαζομένων και κινητών συσκευών χωρίς Edge υλικού, παρέχοντας παράλληλα ορατότητα και πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής.

Ξεκινώντας από την έκδοση 5.4.0, όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση ή οι κοινόχρηστες ρυθμίσεις σε όλες τις υπηρεσίες μετακινούνται στην υπηρεσία καθολικών ρυθμίσεων. Ο οδηγός Καθολικές ρυθμίσεις VMware SASE εξηγεί λεπτομερώς αυτές τις ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε την πλοήγηση στα αριστερά για να περιηγηθείτε στη διαθέσιμη τεκμηρίωση του VMware SASE για κάθε λύση.

Επισκεφθείτε το VMware SASE για να μάθετε περισσότερα.

Πρόσθετοι πόροι