Μπορείτε να παρακολουθείτε τα συμβάντα που σχετίζονται με αλλαγές στη διαμόρφωση VRRP.

Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Συμβάντα (Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με το VRRP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή Αναζήτησης και επιλέξτε φιλτράρισμα με βάση τη στήλη «Συμβάν». Τα ακόλουθα συμβάντα είναι διαθέσιμα για το VRRP:

  • Το VRRP υψηλής διαθεσιμότητας ενημερώθηκε σε κύριο
  • Το VRRP υψηλής διαθεσιμότητας ενημερώθηκε από το κύριο
  • Το VRRP απέτυχε

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μερικά από τα συμβάντα VRRP.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα συμβάντα στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης. Κάντε κλικ στην επιλογή Συμβάντα (Events). Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου στην επιλογή Αναζήτηση (Search) για να φιλτράρετε τα συμβάντα VRRP.