Το πρότυπο στατιστικών στοιχείων σύνδεσης ροής καταγράφει τα στατιστικά ροής αναλυμένα ανά σύνδεση.

Αναγνωριστικό προτύπου: 257

Αναγνωριστικό στοιχείου (αναγνωριστικό στοιχείου επιχείρησης) Όνομα Τύπος Περιγραφή Εφαρμόσιμη έκδοση Edge
148

flowID

unsigned64

Αναγνωριστικό ροής που είναι μοναδική σε έναν τομέα παρατήρησης. Αυτό το στοιχείο πληροφοριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών ροών, εάν τα κλειδιά ροής, όπως οι διευθύνσεις IP και οι αριθμοί θυρών, δεν αναφέρονται ή αναφέρονται σε ξεχωριστές εγγραφές.

3.3.0
1

octetDeltaCount

unsigned64

Ο αριθμός των οκτάδων από την προηγούμενη αναφορά (εάν υπάρχει) σε εισερχόμενα πακέτα για αυτήν τη ροή στο σημείο παρατήρησης. Ο αριθμός των οκτάδων περιλαμβάνει κεφαλίδες IP και ωφέλιμο φορτίο IP.

3.3.0
2

packetDeltaCount

unsigned64

Ο αριθμός των εισερχόμενων πακέτων από την προηγούμενη αναφορά (εάν υπάρχει) για αυτήν τη ροή στο σημείο παρατήρησης.

3.3.0

32769

octetDeltaCount_rev

unsigned64

Biflow RFC 5103. Ο αριθμός των εξερχόμενων byte.

3.3.0

32770

packetDeltaCount_rev

unsigned64

Biflow RFC 5103. Ο αριθμός των εξερχόμενων πακέτων.

3.3.0

14

egressInterface

unsigned32

Το ευρετήριο της διασύνδεσης IP όπου αποστέλλονται πακέτα αυτής της ροής. Η τιμή ταιριάζει με την τιμή του διαχειριζόμενου αντικειμένου ifIndex όπως ορίζεται στο [RFC2863].

3.3.0

45008 (12240)

linkUUID

octetArray(16)

Το εσωτερικό αναγνωριστικό σύνδεσης της VMware.

3.3.0

45009 (12241)

replicatedPacketsRxDeltaCount

unsigned64

Το πλήθος των πακέτων από αναπαραγωγή που ελήφθησαν για τη ροή.

3.3.2 (Αυτό το πεδίο ήταν μέρος του αναγνωριστικού προτύπου 256 στην 3.3.0)

45010 (12242)

replicatedPacketsTxDeltaCount

unsigned64

Το πλήθος των πακέτων που αναπαράγονται για τη ροή.

3.3.2 (Αυτό το πεδίο ήταν μέρος του αναγνωριστικού προτύπου 256 στην 3.3.0)

45012 (12244)

retransmittedPacketsTxDeltaCount

unsigned64

Το πλήθος των πακέτων που αναμεταδίδονται για τη ροή.

3.3.2 (Αυτό το πεδίο ήταν μέρος του αναγνωριστικού προτύπου 256 στην 3.3.0)