Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Virtual Edge VMware σε KVM και VMware ESXi χρησιμοποιώντας ένα αρχείο διαμόρφωσης cloud-init. Το αρχείο διαμόρφωσης cloud-init περιέχει διαμορφώσεις διασύνδεσης και το κλειδί ενεργοποίησης του Edge.

Προϋποθέσεις

Φροντίστε να δημιουργήσετε τα αρχεία μετα-δεδομένων cloud-init και δεδομένων χρήστη και να τα συσκευάσετε σε ένα αρχείο εικόνας ISO. Για τα βήματα, δείτε Δημιουργία Cloud-init.

Το KVM παρέχει πολλούς τρόπους παροχής δυνατοτήτων δικτύου σε εικονικές μηχανές. Η VMware συνιστά τις ακόλουθες επιλογές:

  • SR-IOV
  • Γέφυρα Linux
  • Γέφυρα OpenVSwitch
Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SR-IOV, ενεργοποιήστε το SR-IOV σε KVM και VMware. Για τα βήματα, ανατρέξτε στις ενότητες:

Για την εγκατάσταση του εικονικού Edge VMware: