Μπορείτε να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με τις περιόδους λειτουργίας BGP.

Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Συμβάντα (Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με το BGP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και επιλέξτε να φιλτράρετε είτε με βάση το συμβάν είτε με βάση τη στήλη «Μήνυμα».

Ακολουθούν τα συμβάντα που σχετίζονται με το BGP.

  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BGP σε γειτονική πύλη
  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BGP σε γειτονικό Edge
  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BGPv6 σε γειτονικό Edge
  • Το γειτονικό Edge BGP δεν είναι διαθέσιμο
  • Το γειτονικό Edge BGPv6 δεν είναι διαθέσιμο
  • Το γειτονικό στοιχείο πύλης BGP δεν είναι διαθέσιμο

Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα συμβάντα στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης.

Κάντε κλικ στην επιλογή Συμβάντα (Events). Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου στην επιλογή Αναζήτηση (Search) για να φιλτράρετε τα συμβάντα BGP.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μερικά από τα συμβάντα BGP.