Μπορείτε να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης IPv6.

Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Συμβάντα (Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση IPv6, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και επιλέξτε να φιλτράρετε είτε με βάση το συμβάν είτε με βάση τη στήλη «Μήνυμα».

Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα συμβάντα στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης.

Κάντε κλικ στην επιλογή Συμβάντα (Events). Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου στην επιλογή Αναζήτηση (Search) για να φιλτράρετε τα συμβάντα IPv6.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ορισμένα από τα συμβάντα IPv6.