Η δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου λογισμικού Edge απενεργοποιείται από προεπιλογή για τους πελάτες. Μόνο ένας χειριστής (ή η υποστήριξη VMware) μπορεί να ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα για μια άμεση επιχείρηση και τον συνεργάτη. Με τη σειρά τους, οι συνεργάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα για τους πελάτες της συνεργαζόμενης επιχείρησης. Η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δημιουργίας ή μετά τη δημιουργία του πελάτη. Οι επιχειρήσεις με απενεργοποιημένη τη διαχείριση ειδώλου λογισμικού Edge πρέπει να αλληλεπιδρούν με την υποστήριξη VMware ή τον συνεργάτη για αναβαθμίσεις υλικολογισμικού Edge.

Ενεργοποίηση διαχείρισης ειδώλου λογισμικού Edge για νέο εταιρικό πελάτη

Ως χρήστης-χειριστής, μπορείτε να διαχειριστείτε τα είδωλα λογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί απευθείας σε μια επιχείρηση, αντιστοιχίζοντας ένα προφίλ χειριστή σε μια επιχείρηση ή επιτρέποντας σε έναν εταιρικό υπερχρήστη να διαχειρίζεται τη διαθέσιμη λίστα ειδώλων λογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί για μια επιχείρηση με την ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image) κάτω από την επιλογή Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) στην οθόνη Νέος πελάτης (New Customer). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία νέου πελάτη (Create New Customer) στον Οδηγός χειριστή VMware SD-WAN.

Ενεργοποίηση διαχείρισης ειδώλου λογισμικού Edge για νέο πελάτη συνεργάτη

Ως διαχειριστής συνεργατών, εκτός από τη διαχείριση των ειδώλων λογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί στους συνεργαζόμενους πελάτες σας, μπορείτε να επιτρέψετε στον υπερχρήστη ενός πελάτη συνεργάτη να διαχειρίζεται τη διαθέσιμη λίστα ειδώλων λογισμικού για τον πελάτη με την ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image) κάτω από την επιλογή Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) στην οθόνη Νέος πελάτης (New Customer). Η λίστα των ειδώλων λογισμικού που μπορείτε να εκχωρήσετε στον νέο πελάτη βασίζεται στη διαθέσιμη λίστα ειδώλων λογισμικού που έχουν εκχωρηθεί στον συγκεκριμένο συνεργάτη από τον χειριστή του Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία νέου πελάτη (Create New Customer) στον Οδηγός συνεργατών VMware SD-WAN.

Ενεργοποίηση διαχείρισης ειδώλου λογισμικού Edge για υπάρχοντα πελάτη

Ως χρήστης-χειριστής ή διαχειριστής συνεργατών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου λογισμικού Edge για έναν υπάρχοντα πελάτη από την περιοχή Διαμόρφωση > Πελάτης > Διαχείριση ειδώλου Edge (Configure > Customer > Edge Image management). Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα, το προεπιλεγμένο είδωλο λογισμικού είναι το μόνο εκχωρημένο είδωλο λογισμικού για τον πελάτη. Μπορείτε να εκχωρήσετε πρόσθετα είδωλα μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες Διαμόρφωση πελατών (Configure Customers) και Διαχείριση ειδώλων λογισμικού Edge (Manage Edge Software Images) στον Οδηγός χειριστή VMware SD-WAN.