Η καρτέλα Επισκόπηση Edge (Edge Overview) εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το Edge. Μπορείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες όπως όνομα, περιγραφή, στοιχεία επικοινωνίας, συσχετισμένο προφίλ και άλλες λεπτομέρειες. Επιπλέον, μπορείτε να προβείτε σε άλλες δραστηριότητες, όπως αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενεργοποιήσετε το Edge, αίτηση επανενεργοποίησης RMA και ούτω καθεξής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα Επισκόπηση Edge (Edge Overview) στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator:

 1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο.
 3. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης και διαμόρφωσης.
 4. Κάντε κλικ στη Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 5. Η σελίδα Edge εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 6. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge.
 7. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επισκόπηση (Overview) για να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του επιλεγμένου Edge.

  Η καρτέλα Επισκόπηση Edge (Edge Overview) σάς επιτρέπει να προβάλετε και να τροποποιήσετε τα ακόλουθα πεδία:

  Πίνακας 1. Καρτέλα Επισκόπηση Edge (Edge Overview)
  Επιλογή Περιγραφή
  Κατάσταση Edge (Edge Status)
  Κατάσταση (Status) Εμφανίζει την κατάσταση του Edge:
  • Εκκρεμεί (Pending): Το Edge δεν έχει ενεργοποιηθεί.
  • Ενεργοποιήθηκε (Activated): Το Edge έχει ενεργοποιηθεί.
  • Επανενεργοποίηση σε εκκρεμότητα (Reactivation Pending): Ένα νέο ή αντικατασταθέν Edge μπορεί να ενεργοποιηθεί με την υπάρχουσα διαμόρφωση. Αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του Edge.
  Ενεργοποιήθηκε Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα ενεργοποίησης του Edge.
  Έκδοση λογισμικού (Software Version) Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού και τον αριθμό δομής του Edge.
  Τοπικά διαπιστευτήρια (Local Credentials)

  Εμφανίζει τα διαπιστευτήρια για την τοπική διασύνδεση χρήστη. Τα τοπικά διαπιστευτήρια περιλαμβάνουν ένα προεπιλεγμένο όνομα χρήστη, 'admin' και έναν δημιουργημένο τυχαία κωδικό πρόσβασης.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) για να ενημερώσετε τα διαπιστευτήρια σε επίπεδο Edge.

  Ιδιότητες
  Όνομα Εμφανίζει το όνομα του Edge.
  Περιγραφή Εμφανίζει την περιγραφή του Edge.
  Προσαρμοσμένες πληροφορίες (Custom Info) Εμφανίζει τις προσαρμοσμένες πληροφορίες που σχετίζονται με το Edge.
  Ενεργοποίηση προκαταρκτικών ειδοποιήσεων (Enable Pre-Notifications) Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Αυτό επιτρέπει την αποστολή ειδοποιήσεων προειδοποίησης για το Edge, στους χειριστές. Οι χειριστές μπορούν να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή παγιδεύσεων SNMP. Για να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις, δείτε Διαμόρφωση ενημερώσεων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις ειδοποιήσεις κάνοντας κλικ στην Παρακολούθηση (Monitor) > Ειδοποιήσεις (Alerts).
  Ενεργοποίηση προειδοποιήσεων Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Αυτό επιτρέπει την αποστολή ειδοποιήσεων προειδοποίησης για το Edge, στους πελάτες. Οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή παγιδεύσεων SNMP. Για να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις, δείτε Διαμόρφωση ενημερώσεων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις ειδοποιήσεις κάνοντας κλικ στην Παρακολούθηση (Monitor) > Ειδοποιήσεις (Alerts).
  Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (Authentication Mode) Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας από την ακόλουθη διαθέσιμη λίστα:
  • Πιστοποιητικό απενεργοποιημένο (Certificate Deactivated): Το Edge χρησιμοποιεί μια λειτουργία ελέγχου ταυτότητας με ήδη κοινόχρηστο κλειδί.
  • Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire): Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δίνει εντολή στο Edge να λάβει ένα πιστοποιητικό από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών του SD-WAN Orchestrator, δημιουργώντας ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνοντας μια αίτηση υπογραφής πιστοποιητικού στο Orchestrator. Μόλις αποκτηθεί, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στο SD-WAN Orchestrator και για τη δημιουργία διοχετεύσεων VCMP.
   Σημείωση: Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, η επιλογή μπορεί να ενημερωθεί σε Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required).
  • Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required) - Το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό PKI. Οι χειριστές μπορούν να αλλάξουν το χρονικό παράθυρο ανανέωσης πιστοποιητικού για Edge, μέσω των ιδιοτήτων συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.
  Σημείωση: Όταν ανακαλείται το πιστοποιητικό Edge, το Edge απενεργοποιείται και πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία ενεργοποίησης. Η τρέχουσα σχεδίαση QuickSec ελέγχει τη χρονική ισχύ της λίστας ανάκλησης πιστοποιητικών (Certificate Revocation List, CRL). Για να επηρεάσει το CRL την πρόσφατα δημιουργημένη σύνδεση, η χρονική ισχύς του CRL πρέπει να συμφωνεί με την τρέχουσα ώρα των Edge. Για να το εφαρμόσετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι ενημερώσατε σωστά την ώρα του Orchestrator ώστε να ταιριάζει με την ημερομηνία και την ώρα των Edge.
  Άδεια χρήσης (License) Επιλέξτε μια άδεια χρήσης Edge από τη διαθέσιμη λίστα. Η λίστα εμφανίζει τις άδειες χρήσης που έχουν αντιστοιχιστεί στην επιχείρηση από τον χειριστή.
  Πιστοποιητικά (Certificates) Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του πιστοποιητικού. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις ακόλουθες επιλογές:
  • Προβολή πιστοποιητικού (View Certificate): Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θα προβληθεί από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  • Περίοδος ισχύος (Validity Period): Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης και λήξης του επιλεγμένου πιστοποιητικού.
  • Εμφάνιση πιστοποιητικού (Show Certificate): Εμφανίζει το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αυτό το πιστοποιητικό στο πρόχειρο.
  • Για προχωρημένους (Advanced): Εμφανίζει το κοινό όνομα, την οργάνωση και τον σειριακό αριθμό της επιχείρησης στην οποία έχει αντιστοιχιστεί αυτό το πιστοποιητικό.
  • Ανάκληση (Revoke): Κάντε κλικ για να ανακαλέσετε το επιλεγμένο πιστοποιητικό.
  • Ανανέωση (Renew): Κάντε κλικ για να ανανεώσετε το πιστοποιητικό που έχει λήξει.
  • Κλείσιμο (Close): Κάντε κλικ για να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο.
  Προφίλ (Profile)
  Προφίλ (Profile) Εμφανίζει το προφίλ που έχει αντιστοιχιστεί στο Edge, μαζί με τις λεπτομέρειες διαμόρφωσης Υπηρεσίες (Services) και Τμήματα (Segments). Εάν χρειάζεται, μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ από αυτήν την αναπτυσσόμενη λίστα.
  Επικοινωνία και τοποθεσία (Contact & Location)
  Όνομα τοπικής επαφής (Local Contact Name) Εμφανίζει το όνομα της τοπικής επαφής που σχετίζεται με το Edge.
  Διεύθυνση email τοπικής επαφής (Local Contact Email) Εμφανίζει τη διεύθυνση email της τοπικής επαφής που σχετίζεται με το Edge.
  Τηλέφωνο τοπικής επαφής (Local Contact Phone) Εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου της τοπικής επαφής που σχετίζεται με το Edge.
  Τοποθεσία (Location) Εμφανίζει την υπάρχουσα τοποθεσία του Edge. Για να ενημερώσετε τα στοιχεία τοποθεσίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία θέσης (Edit Location).
  Διεύθυνση αποστολής (Shipping Address) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όπως παραπάνω (Same as above), εάν η διεύθυνση αποστολής σας είναι ίδια με την τοποθεσία του Edge. Διαφορετικά, πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής αποστολής και ορίστε μια τοποθεσία.
  Επανενεργοποίηση RMA (RMA Reactivation)
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή αφορά μόνο για τα ενεργοποιημένα Edge.
  Επανενεργοποίηση (Request Reactivation) Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο κλειδί ενεργοποίησης. Η κατάσταση του Edge αλλάζει σε λειτουργία Επανενεργοποίηση σε εκκρεμότητα (Reactivation Pending).
  Σημείωση: Το κλειδί επανενεργοποίησης ισχύει μόνο για έναν μήνα.
  Ακύρωση αιτήματος επανενεργοποίησης (Cancel Reactivation Request) Κάντε κλικ για να ακυρώσετε το αίτημα επανενεργοποίησης RMA. Όταν ακυρώνετε το αίτημα, η κατάσταση του Edge αλλάζει σε λειτουργία Ενεργοποιήθηκε (Activated).
  Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email) Κάντε κλικ για να αποσταλεί ένα μήνυμα email με οδηγίες ενεργοποίησης στον υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας. Αυτή η επιλογή δεν ενεργοποιεί το Edge, αλλά εκκινεί τη διαδικασία ενεργοποίησης. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις λεπτομέρειες του Email. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις οδηγίες και να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Σημείωση:
  Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator υποστηρίζει συνδέσεις διευθύνσεων IPv4 και IPv6.
  Σειριακός αριθμός RMA Εμφανίζει τον σειριακό αριθμό του Edge που θα ενεργοποιηθεί. Αυτό το Edge αντικαθιστά το τρέχον Edge σας, για το οποίο έχετε ζητήσει την επανενεργοποίηση RMA.
  Σημείωση: Αν ο σειριακός αριθμός και το μοντέλο Edge δεν αντιστοιχούν στο Edge που θα ενεργοποιηθεί, τότε η ενεργοποίηση αποτυγχάνει.
  Μοντέλο RMA (RMA Model) Εμφανίζει τον αριθμό μοντέλου του Edge που θα ενεργοποιηθεί. Αυτό το Edge αντικαθιστά το τρέχον Edge σας, για το οποίο έχετε ζητήσει την επανενεργοποίηση RMA.
  Σημείωση:
  • Αν ο σειριακός αριθμός και το μοντέλο Edge δεν αντιστοιχούν στο Edge που θα ενεργοποιηθεί, τότε η ενεργοποίηση αποτυγχάνει.
  • Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα, εάν το επιλεγμένο μοντέλο RMA δεν είναι το ίδιο με το τρέχον μοντέλο Edge. Οι ειδικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης του Edge και οι παρακάμψεις προφίλ καταργούνται κατά την επανενεργοποίηση, αλλά τα στατιστικά στοιχεία διατηρούνται. Συνιστάται να σημειώσετε τις ειδικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης του Edge και, στη συνέχεια, να τις προσθέσετε ξανά στο Edge που μόλις αντικαταστάθηκε, αφού ενεργοποιηθεί ξανά.
  Ενημέρωση (Update) Κάντε κλικ για να ενημερώσετε τις λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών RMA Edge.
  Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο έναρξης ενός αιτήματος επανενεργοποίησης RMA προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, δείτε Αποστολή email ενεργοποίησης Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
 8. Αφού τροποποιήσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Συντομεύσεις (Shortcuts), που είναι διαθέσιμη στην επάνω δεξιά γωνία, για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Παρακολούθηση (Monitor) Μεταβαίνει στην καρτέλα Παρακολούθηση (Monitor) του επιλεγμένου Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Παρακολούθηση Edge.
  Προβολή συμβάντων (View Events) Εμφανίζει τα συμβάντα που σχετίζονται με το επιλεγμένο Edge.
  Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics) Παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των απομακρυσμένων διαγνωστικών ελέγχων για το επιλεγμένο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκτέλεση απομακρυσμένων διαγνωστικών με νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
  Δημιουργία διαγνωστικού πακέτου (Generate Diagnostic Bundle) Επιτρέπει τη δημιουργία διαγνωστικού πακέτου για το επιλεγμένο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαγνωστικά πακέτα με νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
  Απομακρυσμένες ενέργειες (Remote Actions) Επιτρέπει την εκτέλεση απομακρυσμένων ενεργειών για το επιλεγμένο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκτέλεση απομακρυσμένων ενεργειών με νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
  Προβολή προφίλ (View Profile) Μεταβαίνει στη σελίδα του προφίλ που συσχετίζεται με το επιλεγμένο Edge.
  Προβολή πυλών (View Gateways) Εμφανίζει τις πύλες που είναι συνδεδεμένες με το επιλεγμένο Edge.