Για να διαμορφώσετε μια διασύνδεση βρόχου επιστροφής για Edge:

Προϋποθέσεις

Για πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις σημειώσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν να διαμορφώσετε μια διασύνδεση βρόχου επιστροφής, δείτε Διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής—Περιορισμοί.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στο VMware SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Είτε κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευής δίπλα στο Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώστε τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής είτε κάντε κλικ στη σύνδεση Edge και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω προς την περιοχή Διαμόρφωση διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής (Configure Loopback Interfaces) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη βρόχου επιστροφής (Add Loopback).
 4. Στο αποκλειστικό αναδυόμενο παράθυρο Προσθήκη βρόχου επιστροφής (Add Loopback), διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις βρόχου επιστροφής. Για λεπτομέρειες, δείτε Διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής—Αναφορές πεδίου.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη βρόχου επιστροφής (Add Loopback).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Η διασύνδεση βρόχου επιστροφής παρατίθεται στην περιοχή Διαμόρφωση διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής (Configure Loopback Interfaces).

Μπορείτε να επιλέξετε, ανά πάσα στιγμή, να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης βρόχου επιστροφής, εκτός από τις ρυθμίσεις Πρόθημα CIDR (CIDR Prefix) και Αναγνωριστικό διασύνδεσης (Interface ID).

Εάν διαγράψετε μια διασύνδεση βρόχου επιστροφής, το πεδίο Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface) για όλες τις υπηρεσίες για τις οποίες έχετε επιλέξει τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής επανέρχεται στην τιμή Αυτόματο (Auto).

Επιπλέον, ακολουθούν δύο ακόμη σενάρια βάσει των οποίων η Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface) για τις διάφορες υπηρεσίες επανέρχεται στην τιμή Αυτόματο (Auto):
 • Εάν το αναγνωριστικό διασύνδεσης βρόχου επιστροφής δεν βρεθεί στο Edge.
 • Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερες εκδόσεις API για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Edge, μερικές φορές το Edge ενδέχεται να μην λάβει το κλειδί για τη διεύθυνση IP προέλευσης για τις υπηρεσίες.
Όταν το πεδίο Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface) για οποιαδήποτε υπηρεσία έχει οριστεί σε Αυτόματο (Auto), το Edge επιλέγει τη διασύνδεση προέλευσης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Έχει προτεραιότητα κάθε διασύνδεση μη WAN που κοινοποιείται.
 • Μεταξύ των διασυνδέσεων μη WAN που κοινοποιούνται, η επιλογή διασύνδεσης προέλευσης βασίζεται στην ακόλουθη σειρά προτεραιότητας— διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής, διασυνδέσεις VLAN ή οποιεσδήποτε δρομολογημένες διασυνδέσεις.
 • Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία διασυνδέσεις του ίδιου τύπου που έχουν ρυθμιστεί και κοινοποιηθεί, επιλέγεται η διασύνδεση με το μικρότερο αναγνωριστικό διασύνδεσης.

  Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής (LO3 και LO4), μία διασύνδεση VLAN (VLAN2) και δύο δρομολογημένες διασυνδέσεις (GE1 και GE2) που έχουν ρυθμιστεί και κοινοποιηθεί και εάν το πεδίο Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface) για οποιαδήποτε υπηρεσία έχει οριστεί σε Αυτόματο (Auto), το Edge επιλέγει το LO3 ως διασύνδεση προέλευσης.

Επόμενες ενέργειες

Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής για ένα Edge, μπορείτε να επιλέξετε τη διασύνδεση ως διασύνδεση προέλευσης για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Υπηρεσίες/Ρυθμίσεις Για λεπτομέρειες, δείτε ...
Κυκλοφορία διαχείρισης Orchestrator Διαμόρφωση κυκλοφορίας διαχείρισης Orchestrator για Edge
Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας Διαμόρφωση Ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας
Ρυθμίσεις DNS Διαμόρφωση ρυθμίσεων DNS
Ρυθμίσεις Netflow Διαμόρφωση ρυθμίσεων Netflow για Edge
Ρυθμίσεις Syslog Διαμόρφωση ρυθμίσεων Syslog για Edge
Ρυθμίσεις BGP Διαμόρφωση BGP από το Edge στους Γείτονες υποστρώματος
Ρυθμίσεις NTP Διαμόρφωση NTP για Edge
Σημείωση:

Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου θα έχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.