Περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης στο VMware SD-WAN Orchestrator χρησιμοποιώντας καθολική σύνδεση (SSO) ως εταιρικός χρήστης.

Για τη σύνδεση στο SD-WAN Orchestrator με χρήση SSO ως εταιρικός χρήστης:

Προϋποθέσεις

Διαδικασία

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, εκκινήστε την εφαρμογή SD-WAN Orchestrator ως εταιρικός χρήστης.
  Εμφανίζεται η οθόνη της VMware SD-WAN Operations Console.
 2. Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε την εφαρμογή SD-WAN Orchestrator ως εταιρικός χρήστης στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, προσθέτοντας /ui στο τέλος της διεύθυνσης URL του SD-WAN Orchestrator.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με τον πάροχο ταυτότητας.
 4. Στο πλαίσιο κειμένου Εισαγάγετε τον τομέα του οργανισμού σας (Enter your Organization Domain), εισαγάγετε το όνομα τομέα που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση SSO και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Sign In).
  Για το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, η οθόνη εμφανίζεται ως εξής:
  Το IDP που έχει διαμορφωθεί για SSO θα ελέγξει την ταυτότητα του χρήστη και θα τον ανακατευθύνει στη διαμορφωμένη διεύθυνση URL του SD-WAN Orchestrator.
  Σημείωση: Μόλις οι χρήστες συνδεθούν στο SD-WAN Orchestrator χρησιμοποιώντας SSO, δεν θα τους επιτραπεί να συνδεθούν ξανά ως εγγενείς χρήστες.