Ο Οδηγός διαχείρισης VMware SD-WAN™ (παλαιότερα γνωστός ως VMware SD-WAN™ από το VeloCloud®) παρέχει πληροφορίες σχετικά με το VMware SD-WAN Orchestrator και τις βασικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης του VMware, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διαμόρφωσης και διαχείρισης του δικτύου, των υπηρεσιών δικτύου, των Edge, των προφίλ και των πελατών που χρησιμοποιούν το SD-WAN Orchestrator.

Στοχευόμενο κοινό

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για διαχειριστές δικτύου, αναλυτές δικτύου και διαχειριστές IT που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του δικτύου διακλάδωσης επιχείρησης.

Ξεκινώντας με την έκδοση 4.4.0, το VMware SD-WAN προσφέρεται ως μέρος του VMware SASE. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τεκμηρίωση SASE για το Cloud Web Security και το Secure Access, μαζί με τις Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση 4.4.0 και νεότερες εκδόσεις, ανατρέξτε στην ενότητα VMware SASE.