Η λειτουργία Ανάλυση (Analytics) είναι εγγενής στο VMware SD-WAN Edge και επιτρέπει τη συλλογή ενσωματωμένων δεδομένων. Ωστόσο, από προεπιλογή, απενεργοποιείται για τα Edge. Για τους εταιρικούς πελάτες με ενεργοποιημένη την Ανάλυση, οι εταιρικοί διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν Edge με ενεργοποιημένη Ανάλυση.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο SD-WAN Edge με Ανάλυση, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι απαραίτητες ιδιότητες συστήματος για ενεργοποίηση της Ανάλυσης έχουν ρυθμιστεί σωστά στο SD-WAN Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπερχρήστη-χειριστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Ανάλυση είναι ενεργοποιημένη για τον πελάτη πριν από την παροχή ενός Edge Ανάλυσης.
  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαμόρφωσης VMware Edge Network Intelligence που είναι διαθέσιμος στο https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

Διαδικασία

 1. Στην εταιρική πύλη, μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση πελατών (Manage Customers).
 2. Επιλέξτε έναν πελάτη και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  Εμφανίζεται η οθόνη Edges.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο Edge (New Edge) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
  Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Παροχή νέου Edge (Provision New Edge).
 4. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για το Edge.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Μοντέλο (Model), επιλέξτε ένα μοντέλο Edge.
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Ανάλυση (Analytics), επιλέξτε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες της Ανάλυσης που θα ρυθμιστούν για το Edge:
  • Ανάλυση εφαρμογών - Αποκτά πρόσβαση στην απομόνωση βλαβών και στην ανάλυση που αφορά συγκεκριμένες εφαρμογές.
  • Ανάλυση εφαρμογών και κλάδων - Αποκτά πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές και αναλύσεις κλάδων.
  • Από προεπιλογή, ενεργοποιείται η επιλογή Καμία (None), πράγμα που σημαίνει ότι η Ανάλυση είναι απενεργοποιημένη για το Edge.
  Στο αναπτυσσόμενο μενού Ανάλυση (Analytics), μπορείτε να βρείτε τις υπόλοιπες άδειες χρήσης της Ανάλυσης που είναι διαθέσιμες για παροχή ως Analytics Edge. Ως διαχειριστής, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία Ανάλυση για ένα συγκεκριμένο Edge από την οθόνη Επισκόπηση Edge (Edge Overview).
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού Προφίλ (Profile), επιλέξτε ένα προφίλ που θα αντιστοιχιστεί στο Edge.
 8. Από το αναπτυσσόμενο μενού Άδεια χρήσης Edge (Edge License), επιλέξτε μια άδεια χρήσης Edge από τη διαθέσιμη λίστα. Η λίστα εμφανίζει τις άδειες χρήσης που έχουν εκχωρηθεί στην εταιρεία από τον χειριστή.
 9. Από το αναπτυσσόμενο μενού Έλεγχος ταυτότητας (Authentication), μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές ελέγχου ταυτότητας που βασίζονται σε πιστοποιητικό:
  • Το πιστοποιητικό δεν απαιτείται - Το Edge χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας με ήδη κοινόχρηστο κλειδί.
  • Λήψη πιστοποιητικού - Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται από προεπιλογή και δίνει εντολή στο Edge να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών του SD-WAN Orchestrator, δημιουργώντας ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνοντας μια αίτηση υπογραφής πιστοποιητικού στο Orchestrator. Μόλις αποκτηθεί, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στο SD-WAN Orchestrator και για τη δημιουργία διοχέτευσης VCMP.
   Σημείωση: Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, η επιλογή μπορεί να ενημερωθεί σε Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required).
  • Απαιτείται πιστοποιητικό - Το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό PKI.
 10. Στο πλαίσιο κειμένου Προσαρμοσμένες πληροφορίες (Custom Info), εισαγάγετε πληροφορίες που σχετίζονται με το Edge, εάν χρειάζεται.
  Οι πληροφορίες πελατών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 255 χαρακτήρες.
  Σημείωση: Οι υπερχρήστες και οι τυπικοί διαχειριστές με ρόλους εταιρικού/MSP/χειριστή (και με προνόμιο UPDATE_EDGE) μπορούν να προσθέτουν ή να ενημερώνουν τις προσαρμοσμένες πληροφορίες για ένα Edge.
 11. Για να εφαρμόσετε υψηλή διαθεσιμότητα (HA), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability).
 12. Στο πλαίσιο κειμένου Σειριακός αριθμός (Serial Number), εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του Edge, ο οποίος είναι προαιρετικός. Εάν καθοριστεί, ο σειριακός αριθμός πρέπει να αντιστοιχεί στον σειριακό αριθμό του Edge κατά την ενεργοποίηση.
  Επί του παρόντος, ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε τον σειριακό αριθμό είναι μέσω οπτικής επιθεώρησης. Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό στο Chassis.
 13. Στα πλαίσια κειμένου Όνομα επαφής (Contact Name) και Email επικοινωνίας (Contact Email), πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας της τοποθεσίας για το Edge.
 14. Κάντε κλικ στη σύνδεση Καθορισμός τοποθεσίας (Set Location), για να ορίσετε τη θέση για το Edge.
 15. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Ένα αναλυτικό Edge παρέχεται για τον επιλεγμένο πελάτη. Μόλις παρέχεται το Edge, η λειτουργία Ανάλυση συλλέγει δεδομένα, εκτελεί βαθύ έλεγχο πακέτων όλης της κυκλοφορίας, προσδιορίζει την εφαρμογή δικτύου και συσχετίζει την κυκλοφορία με τις πληροφορίες χρήστη.

Επόμενες ενέργειες

Για να στείλετε τα δεδομένα ανάλυσης που συλλέγονται στην Cloud Analytics Engine, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας διασύνδεσης Ανάλυσης στην οποία το Edge μεταδίδει δεδομένα ανάλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμορφώστε μια Διασύνδεση ανάλυσης σε ένα Edge.