Τι νέο υπάρχει στην έκδοση 5.0.0

Δυνατότητα Περιγραφή
Στατιστικά εύρυθμης λειτουργίας Edge Τα στατιστικά εύρυθμης λειτουργίας αποθηκεύονται τώρα ως δεδομένα χρονικής σειράς στο ClickHouse. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
Βελτιώσεις στη διαμόρφωση IPv6

Επιτρέπει τη διαμόρφωση του IPv6 για τις ακόλουθες ρυθμίσεις και υπηρεσίες:

Βελτιώσεις στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator

Επιτρέπει τη διαμόρφωση των εξής χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator:

Βελτιώσεις στη μορφή μηνύματος Syslog για αρχεία καταγραφής τείχους προστασίας Προστίθεται νέο αρχείο καταγραφής για πακέτα ICMP τα οποία απορρίπτονται από το τείχος προστασίας Edge. Το αρχείο καταγραφής περιέχει τον τύπο ICMP του πακέτου που αποτέθηκε εκτός από άλλα πεδία. Δείτε Μορφή μηνύματος Syslog για αρχεία καταγραφής τείχους προστασίας.
Βελτιώσεις στο ωφέλιμο φορτίο Webhook Ο σειριακός αριθμός, το όνομα και η περιγραφή του Edge προστίθενται ξανά στο πρότυπο ωφέλιμου φορτίου JSON Webhook. Το SD-WAN Orchestrator παρέχει ειδοποιήσεις ενημερώσεων προς κάθε παραλήπτη Webhook, μέσω ενός ωφέλιμου φορτίου JSON, το οποίο περιέχεται στο σώμα μιας εξερχόμενης αίτησης HTTP POST. Δείτε Διαμόρφωση ενημερώσεων.
Διαχωρισμός ρόλων καθολικών ρυθμίσεων Οι καθολικές ρυθμίσεις και διαχείριση και τα δικαιώματα ρόλων διαχωρίζονται από το SD-WAN και οργανώνονται ως ξεχωριστή ενότητα στο SD-WAN Orchestrator. Δείτε:
Έλεγχος ταυτότητας MD5 στο BGP για πύλες Ενεργοποιεί τη διαμόρφωση του ελέγχου ταυτότητας BGP MD5 για πύλες. Δείτε Διαμόρφωση BGP μέσω IPsec από πύλες.
Ενημερώσεις υλικολογισμικού πλατφόρμας Η υποστήριξη για την ενημέρωση του ειδώλου υλικολογισμικού πλατφόρμας είναι διαθέσιμη για συσκευές Edge 6X0. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Προβολή ή τροποποίηση πληροφοριών Edge.
Ασφαλής πρόσβαση Edge με χρήση ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί Επιτρέπει την ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί, την προσθήκη κλειδιών SSH και την πρόσβαση στα Edge με πιο ασφαλή τρόπο. Δείτε Πρόσβαση στα SD-WAN Edge με χρήση ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί.
Υποστήριξη για την τιμή DSCP ανά επικάλυψη καθορισμένη από χρήστη Επιτρέπει την υποστήριξη για μια ετικέτα DSCP σε μια συγκεκριμένη σύνδεση επικάλυψης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων επικάλυψης WAN του Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
Υποστήριξη για νέο πρότυπο «Υπηρεσία ασφαλείας cloud Symantec / Palo Alto»

Προηγουμένως, το Palo Alto CSS είχε ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το πρότυπο «Γενική υπηρεσία ασφαλείας cloud». Από αυτήν την έκδοση, μπορείτε να διαμορφώνετε τα Palo Alto CSS στο Orchestrator με το νέο πρότυπο «Υπηρεσία ασφαλείας Cloud Symantec / Palo Alto». Δείτε Διαμόρφωση υπηρεσίας ασφαλείας Cloud.

Υποστήριξη για την επιλογή υλικολογισμικού LTE για παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες Επιτρέπει την επιλογή νέων δικτύων παροχής υπηρεσιών LTE - SPN Vodafone και Telstra. Δείτε Διαμόρφωση διασύνδεσης και Εκτέλεση απομακρυσμένων διαγνωστικών δοκιμών.
Υποστήριξη διοχετεύσεων GRE πολλαπλών μισθωτών από τις Πύλη SD-WAN έως το Zscaler Cloud Επιτρέπει στον πελάτη να εγγραφεί στην ολοκληρωμένη υπηρεσία VMware SD-WAN και Zscaler Multi-Tenant GRE, η οποία επιτρέπει την προώθηση όλης της κίνησης από τις διακλαδώσεις των πελατών στην πύλη SD-WAN χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη διοχέτευση GRE για την πρόσβαση στο δίκτυο Zscaler. Δείτε VMware SD-WAN και αυτοματισμός διοχετεύσεων Zscaler MT-GRE.
Υποστήριξη ασφαλούς προώθησης Syslog Η έκδοση 5.0 υποστηρίζει τη δυνατότητα ασφαλούς προώθησης syslog. Αυτό επιτρέπει στο SD-WAN Orchestrator να ελέγχει την προώθηση syslog και να διεξάγει προεπιλεγμένο έλεγχο ασφαλείας (ιεραρχική επαλήθευση PKI, επικύρωση CRL κ.λπ.). Το SD-WAN Orchestrator επιτρέπει επίσης την εισαγωγή πληροφοριών ανάκλησης που μπορούν να ληφθούν με μη αυτόματο τρόπο ή μέσω εξωτερικής διεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων Syslog για προφίλ.

Προηγούμενες εκδόσεις του VMware SD-WAN

Για να λάβετε τεκμηρίωση προϊόντος για προηγούμενες εκδόσεις του VMware SD-WAN , επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του VMware SD-WAN.