Το VMware SD-WAN Orchestrator επιτρέπει στον διαχειριστή (εταιρικό ή συνεργάτη) να ενεργοποιήσει την Ανάλυση (Analytics) σε υπάρχον SD-WAN Edge.

Για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση σε υπάρχον SD-WAN Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι απαραίτητες ιδιότητες συστήματος για ενεργοποίηση της Ανάλυσης έχουν ρυθμιστεί σωστά στο SD-WAN Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπερχρήστη-χειριστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Ανάλυση είναι ενεργοποιημένη για τον πελάτη που σχετίζεται με το Edge.
 • Εάν το Edge χρησιμοποιεί την έκδοση 4.2, βεβαιωθείτε ότι το Edge διαθέτει διασύνδεση LAN που είναι ενεργή και κοινοποιημένη ή χρησιμοποιήστε την ειδική κατασκευή λογισμικού MGMT-IP, διαφορετικά το Edge δεν θα μπορεί να στείλει μετρήσεις στο backend ENI.

Διαδικασία

 1. Στην εταιρική πύλη, μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση πελατών (Manage Customers).
 2. Επιλέξτε έναν πελάτη και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  Εμφανίζεται η οθόνη Edges.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα Edge για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση.
 4. Στην καρτέλα Επισκόπηση Edge (Edge Overview), από το αναπτυσσόμενο μενού Ανάλυση (Analytics) επιλέξτε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες Ανάλυσης για το Edge:
  • Ανάλυση εφαρμογών - Αποκτά πρόσβαση στην απομόνωση βλαβών και στην ανάλυση που αφορά συγκεκριμένες εφαρμογές.
  • Ανάλυση εφαρμογών και κλάδων - Αποκτά πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές και αναλύσεις κλάδων.
  • Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κανένα (None).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Ένα αναλυτικό Edge παρέχεται για τον επιλεγμένο πελάτη. Μόλις παρέχεται το Edge, η λειτουργία Ανάλυση συλλέγει δεδομένα, εκτελεί βαθύ έλεγχο πακέτων όλης της κυκλοφορίας, προσδιορίζει την εφαρμογή δικτύου και συσχετίζει την κυκλοφορία με τις πληροφορίες χρήστη.

Επόμενες ενέργειες

Για να στείλετε τα δεδομένα ανάλυσης που συλλέγονται στην Cloud Analytics Engine, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας διασύνδεσης Ανάλυσης στην οποία το Edge μεταδίδει δεδομένα ανάλυσης.