Η διεύθυνση IP διαχείρισης δεν χρησιμοποιείται και αντικαθίσταται από τις διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής.