Μετά την εγκατάσταση του SD-WAN Orchestrator, είναι διαθέσιμο ένα προεπιλεγμένο προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετα προφίλ.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator:

Διαδικασία

  1. Εκκινήστε το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator και κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).
  2. Μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
  3. Στη σελίδα Προφίλ (Profiles), κάντε κλικ στην επιλογή Νέο προφίλ (New Profile).
  4. Εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για το νέο προφίλ και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).
  5. Ανοίγει η καρτέλα Συσκευή (Device), η οποία παρέχει επιλογές για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων προφίλ με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.