Η λειτουργική μονάδα xDSL SFP μπορεί να συνδεθεί είτε στο SD-WAN Edge 610, είτε στην υποδοχή SFP της συσκευής SD-WAN Edge 610-LTE και να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία ADSL2+/VDSL2. Αυτή η λειτουργική μονάδα πρέπει να αγοραστεί από τον χρήστη.

Σημείωση: Η διαμόρφωση του DSL είναι διαθέσιμη μόνο για τις συσκευές 610, 610-LTE, 620, 640 και 680.

Διαμόρφωση SFP

Κάντε κλικ στη διασύνδεση SFP στην οποία είναι συνδεδεμένη η συγκεκριμένη λειτουργική μονάδα DSL. Όταν το SFP είναι συνδεδεμένο, το όνομα της θυρίδας εμφανίζεται ως SFP1 και SFP2.

Για να διαμορφώσετε το SFP:

 1. Κάντε κλικ στη σύνδεση Επεξεργασία (Edit) στη στήλη Ενέργειες (Actions).
  Εμφανίζεται ο διάλογος Διασύνδεση SFP1 (Interface SFP1) για την επιλεγμένη συσκευή SD-WAN Edge.
  Σημείωση: Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν μόνο τη διαμόρφωση SFP. Για μια περιγραφή των άλλων πεδίων στην επιλεγμένη συσκευή SD-WAN Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης.

 2. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του DSL, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη διασύνδεσης (Override Interface).
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποιημένη διασύνδεση (Interface Enabled).
 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις SFP (SFP Settings), υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές από την αναπτυσσόμενη λίστα, Standard και DSL. Επιλέξτε DSL ως λειτουργική μονάδα SFP.

 5. Στην περιοχή Ρυθμίσεις DSL (DSL Settings), διαμορφώστε τα εξής:
  Επιλογή Περιγραφή
  Μονάδα SFP (SFP Module) Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο η Τυπική. Μπορείτε να επιλέξετε DSL ως λειτουργική μονάδα για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα SFP με υπηρεσίες υψηλότερου εύρους ζώνης.
  Ρυθμίσεις DSL (DSL Settings) Η επιλογή της διαμόρφωσης των ρυθμίσεων της Ψηφιακής γραμμής συνδρομητή (DSL) είναι διαθέσιμη όταν επιλέγετε τη λειτουργική μονάδα SFP ως DSL.
  Λειτουργία DSL: VDSL2 Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Η τεχνολογία ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (VDSL) με πολύ υψηλό ρυθμό bit παρέχει ταχύτερη μετάδοση δεδομένων. Οι γραμμές VDSL συνδέουν δίκτυα παροχής υπηρεσιών και τοποθεσίες πελατών για να παρέχουν εφαρμογές υψηλού εύρους ζώνης σε μία μόνο σύνδεση.

  Όταν επιλέγετε VDSL2, επιλέξτε Προφίλ (Profile) από την αναπτυσσόμενη λίστα. Το Προφίλ είναι μια λίστα προδιαμορφωμένων ρυθμίσεων VDSL2. Υποστηρίζονται τα ακόλουθα προφίλ: 17a και 30a.

  Λειτουργία DSL: ADSL2/2+ Η τεχνολογία ασύμμετρης ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (ADSL) ανήκει στην οικογένεια xDSL και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων υψηλού εύρους ζώνης. Το ADSL2 βελτιώνει τον ρυθμό δεδομένων και την απόδοση προσέγγισης, τον διαγνωστικό έλεγχο, τη λειτουργία αναμονής και τη διαλειτουργικότητα των μόντεμ ADSL. Το ADSL2+ διπλασιάζει το πιθανό κατάντη εύρος ζώνης δεδομένων.

  Αν επιλέξετε ADSL2/2+, διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • PVC – Ένα μόνιμο εικονικό κύκλωμα (PVC) είναι μια λογική σύνδεση που ορίζεται από το λογισμικό σε ένα δίκτυο, όπως ένα δίκτυο αναμετάδοσης πλαισίων. Επιλέξτε έναν αριθμό PVC από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η σειρά είναι από 0 έως 7.
  • VPI – Το Αναγνωριστικό εικονικής διαδρομής (VPI) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της διαδρομής για τη δρομολόγηση του πακέτου πληροφοριών. Εισαγάγετε τον αριθμό VPI, που κυμαίνεται από 0 έως 255.
  • VCI – Αναγνωριστικό εικονικού καναλιού (VCI) ορίζει το σταθερό κανάλι στο οποίο πρέπει να αποσταλεί το πακέτο πληροφοριών. Εισαγάγετε τον αριθμό VCI, που κυμαίνεται από 35 έως 65535.
  • PVC VLAN – Ρυθμίστε ένα VLAN για να εκτελέσετε τα PVCs στη λειτουργική μονάδα ATM. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό VLAN, που κυμαίνεται από 1 έως 4094.
   Σημείωση: Η έκδοση 4.3 εισάγει τέσσερις νέες παραμέτρους για το PVC VLAN, όπως περιγράφεται παρακάτω. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο κειμένου PVC VLAN για να εμφανίσετε αυτές τις ρυθμίσεις.
   • VLAN TX: Αναγνωριστικό επισήμανσης ανάντη VLAN. Οι υποστηριζόμενες τιμές είναι 1-4094.
   • VLAN RX: Αναγνωριστικό επισήμανσης κατάντη VLAN, οι υποστηριζόμενες τιμές είναι 1-4094.
   • VLAN TX OP: Λειτουργία για την εκτέλεση του ανάντη PVC VLAN. Οι υποστηριζόμενες τιμές είναι 0-2.
   • VLAN RX OP: Η λειτουργία προς εκτέλεση για το κατάντη PVC VLAN, οι υποστηριζόμενες τιμές είναι 0-2.
 6. Κάντε κλικ στην Ενημέρωση SFP1 (Update SFP1) για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.