Μπορείτε να διαμορφώσετε τους κανόνες τείχους προστασίας στα επίπεδα προφίλ και Edge για να επιτρέψετε, να αποθέσετε, να απορρίψετε ή να παραλείψετε την εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία.

Για να διαμορφώσετε έναν κανόνα τείχους προστασίας σε επίπεδο προφίλ χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο.
  Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης και διαμόρφωσης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles). Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα Προφίλ.
 4. Για να διαμορφώσετε ένα προφίλ, κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του προφίλ. Οι επιλογές διαμόρφωσης εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Τείχος προστασίας (Firewall).
  Από τη σελίδα Προφίλ (Profiles), μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στη σελίδα Τείχος προστασίας (Firewall) κάνοντας κλικ στη σύνδεση Προβολή στη στήλη Τείχος προστασίας (Firewall) του προφίλ.
 6. Μεταβείτε στην ενότητα Διαμόρφωση τείχους προστασίας (Configure Firewall) και στην περιοχή Κανόνες τείχους προστασίας (Firewall Rules), κάντε κλικ στην επιλογή + ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ (+ NEW RULE). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση κανόνα (Configure Rule).
 7. Εισαγάγετε το όνομα κανόνα και επιλέξτε την έκδοση IP.
  Στην καρτέλα Συμφωνία (Match), μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των διευθύνσεων IP προέλευσης και προορισμού σύμφωνα με την επιλεγμένη έκδοση IP, ως εξής:
  • Μικτή (Mixed) – Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων διευθύνσεων IPv4 και IPv6 στα κριτήρια αντιστοίχισης. Εάν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της διεύθυνσης IP προέλευσης ή προορισμού.
  • IPv4 – Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων μόνο διευθύνσεων IPv4 ως προέλευση και προορισμό.
  • IPv6 – Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων μόνο διευθύνσεων IPv6 ως προέλευση και προορισμό.
 8. Στην καρτέλα Ενέργεια (Action), ρυθμίστε τις παραμέτρους των ενεργειών που θα εκτελεστούν όταν η κυκλοφορία ταιριάζει με τα καθορισμένα κριτήρια.
 9. Στην καρτέλα Σχόλιο (Comment), εισαγάγετε περιγραφή σχολίου για τον κανόνα. Μετά τη διαμόρφωση των απαιτούμενων ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο στοιχείο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE).
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους αντιστοιχίας και ενέργειας, δείτε Διαμόρφωση κανόνων τείχους προστασίας.