Μπορείτε να προβάλετε τις περιόδους λειτουργίας BFD στα Edge και τις πύλες.

Για να προβάλετε τις περιόδους λειτουργίας BFD:

Διαδικασία

  1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Δρομολόγηση (Routing) > BFD.

Αποτελέσματα

Η καρτέλα BFD εμφανίζει τις λεπτομέρειες των ήδη διαμορφωμένων περιόδων λειτουργίας BFD. Για να διαμορφώσετε τα BFD, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση BFD.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες για τα Edge και τις πύλες: Όνομα του Edge ή της πύλης, Όνομα τμήματος, Διεύθυνση IP ομότιμου, Τοπική διεύθυνση IP, Κατάσταση της περιόδου λειτουργίας BFD, Απομακρυσμένους και τοπικούς χρονοδιακόπτες, Πλήθος συμβάντων και Διάρκεια της περιόδου λειτουργίας BFD.

Κάντε κλικ στη σύνδεση σε έναν αριθμό συμβάντος για να προβάλετε τις αναλυτικές λεπτομέρειες των συμβάντων.