Μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες πολιτικής επιχείρισης για να επιτρέψετε ή να απορρίψετε την κυκλοφορία με τη διαμόρφωση παραμέτρων προς αντιστοίχιση και της ανάλογης ενέργειας που θα εκτελεστεί όταν βρεθεί αντιστοιχία.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις λεπτομέρειες των διευθύνσεων IP στις συσκευές δικτύου.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης και διαμόρφωσης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles). Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα Προφίλ.
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Προφίλ. Οι επιλογές διαμόρφωσης εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy).
  Από τη σελίδα Προφίλ (Profiles), μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στη σελίδα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy) κάνοντας κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Πολιτική επιχείρησης (Biz. Pol) του προφίλ.
 6. Η καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy) εμφανίζει τα εξής:
  • Κανόνες πολιτικής επιχείρησης (Business Policy Rules) – Εμφανίζονται οι υπάρχοντες προκαθορισμένοι κανόνες πολιτικής επιχείρησης. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο + ADD (+ΠΡΟΣΘΗΚΗ) για να δημιουργήσετε μια νέα πολιτική επιχείρησης. Δείτε Δημιουργία κανόνα πολιτικής επιχείρησης με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Για να διαγράψετε υπάρχουσες πολιτικές επιχείρησης, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου πριν από τις πολιτικές και κάντε κλικ στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ (DELETE). Για να αναπαραγάγετε μια πολιτική επιχείρησης, επιλέξτε την πολιτική και κάντε κλικ στην επιλογή CLONE (ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ).
  • Κατηγορία κυκλοφορίας SD-WAN και χαρτογράφηση βάρους (SD-WAN Traffic Class and Weight Mapping) – Επιτρέπει τον καθορισμό της κατηγορίας κυκλοφορίας με προτεραιότητα και της κατηγορίας υπηρεσιών, μαζί με την αντιστοίχιση του βάρους του εργαλείου προγραμματισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Επικάλυψη αντιστοίχισης CoS QoS.
  • Όριο ποσοστού επικάλυψης SD-WAN (SD-WAN Overlay Rate Limit) – Επιτρέπει τη ρύθμιση του ποσοστού επικάλυψης για την κυκλοφορία της διοχέτευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμορφωτής διοχέτευσης για παρόχους υπηρεσίας με πύλη συνεργατών.

Αποτελέσματα

Από προεπιλογή, οι διαμορφώσεις προφίλ εφαρμόζονται σε όλα τα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε κανόνες πολιτικής επιχείρησης και να επεξεργαστείτε άλλες διαμορφώσεις για ένα συγκεκριμένο Edge.

 1. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges). Η σελίδα Edge εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge.
 3. Εμφανίζονται οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy).
 4. Για να μεταβείτε απευθείας στην καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy), κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Πολιτική επιχείρησης Business Policy του Edge.
 5. Εμφανίζονται οι κανόνες πολιτικής επιχείρησης και άλλες ρυθμίσεις που έχουν μεταβιβαστεί από το συσχετισμένο προφίλ. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τους υπάρχοντες κανόνες ή να προσθέσετε νέους κανόνες για το επιλεγμένο Edge.