Μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση δικτύου από εφαρμογές ή κατηγορίες εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από ένα συγκεκριμένο Edge.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των εφαρμογών ή κατηγοριών εφαρμογών:

Διαδικασία

  1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges) για να προβάλετε τα Edge που σχετίζονται με την επιχείρηση.
  4. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και κάντε κλικ στην καρτέλα Εφαρμογές (Applications).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Εφαρμογές (Applications) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από το επιλεγμένο Edge.

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δείτε τις λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων για την επιλεγμένη διάρκεια.

Κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο (Filter) για να ορίσετε ένα κριτήριο και να προβάλετε τις λεπτομέρειες της εφαρμογής που φιλτράρονται με βάση τα καθορισμένα κριτήρια.

Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου Ομοιόμορφη κατανομή στον άξονα Y (Scale Y-axis evenly) είναι ενεργοποιημένο. Αυτή η επιλογή συγχρονίζει την κλίμακα του άξονα Υ μεταξύ των διαγραμμάτων. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγορίες (Categories) για να προβάλετε παρόμοιες εφαρμογές ομαδοποιημένες σε κατηγορίες.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιλέξτε τις μετρήσεις από το αναπτυσσόμενο μενού για να προβάλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την επιλεγμένη παράμετρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους των μετρήσεων, ανατρέξτε στο Παρακολούθηση Edge.

Το κάτω πλαίσιο εμφανίζει τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων μετρήσεων για τις εφαρμογές ή τις κατηγορίες. Μπορείτε να επιλέξετε και να προβάλετε τις λεπτομέρειες έως και 4 εφαρμογών κάθε φορά. Κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες (Columns) για να επιλέξετε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στην προβολή.

Για να προβάλετε αναλυτικές αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στις συνδέσεις που εμφανίζονται στη στήλη μετρήσεων.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια λεπτομερή αναφορά των κορυφαίων εφαρμογών.

Κάντε κλικ στα βέλη που εμφανίζονται δίπλα στις Ομάδες μεταφοράς (Transport Groups), Κορυφαίες συσκευές (Top Devices) ή Κορυφαίοι προορισμοί (Top Destinations) για να μεταβείτε στις αντίστοιχες καρτέλες.