Για την αναβάθμιση ενός SD-WAN Orchestrator απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα.

Για αποκατάσταση καταστροφών του SD-WAN Orchestrator, ανατρέξτε στις ενότητες «Ρύθμιση DR στο VMware» και «Αναβάθμιση της ρύθμισης ανάκτησης καταστροφών».

  1. Βήμα 1: Προετοιμαστείτε για την αναβάθμιση του Orchestrator
  2. Βήμα 2: Αποστολή ανακοίνωσης αναβάθμισης
  3. Βήμα 3: Προχωρήστε με την αναβάθμιση του Orchestrator
  4. Βήμα 4: Ολοκληρώστε την αναβάθμιση του Orchestrator