Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές CLI, για να ελέγξετε την κατάσταση των πυλών, την έκδοση λογισμικού, τη χρήση της CPU και της μνήμης και άλλες πληροφορίες.