Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της αντιγραφής του VMware SD-WAN Orchestrator, επίσης γνωστή ως αποκατάσταση καταστροφών (DR), μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό ανάπτυξης και παρακολούθησης του VMware SD-WAN Orchestrator στην ενότητα με τίτλο «Διαμόρφωση αποκατάστασης καταστροφών του SD-WAN Orchestrator».

Για πληροφορίες σχετικά με την αντιγραφή του VMware SD-WAN Orchestrator, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Διαμόρφωση αποκατάστασης καταστροφών SD-WAN Orchestrator» στον Οδηγό ανάπτυξης και παρακολούθησης του VMware SD-WAN Orchestrator.