Το Orchestrator αποτελείται από διάφορους λειτουργικούς ρόλους. Μπορείτε να συνδυάσετε τους λειτουργικούς ρόλους από αυτές τις ομάδες για να δημιουργήσετε έναν σύνθετο ρόλο.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους σύνθετους ρόλους ως εξής:

 • Στην πύλη του Orchestrator, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
 • Η υπάρχουσα λίστα πελατών εμφανίζεται στην καρτέλα Πελάτες (Customers). Κάντε κλικ στη σύνδεση ενός πελάτη για να μεταβείτε στην πύλη επιχείρησης.
 • Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Εφαρμογές επιχείρησης > Καθολικές ρυθμίσεις (Enterprise Applications > Global Settings).

 • Ανοίγει το παράθυρο Ρόλοι (Roles) που εμφανίζει τη λίστα των υπαρχόντων ρόλων για την επιλεγμένη επιχείρηση.

  Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να προβάλετε τους σύνθετους ρόλους μόνο για έναν εταιρικό χρήστη.
 • Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες στο παράθυρο Ρόλοι (Roles):
  • Προσθήκη ρόλου (Add Role) - Δημιουργεί έναν νέο προσαρμοσμένο ρόλο. Δείτε Δημιουργία νέων σύνθετων ρόλων.
  • Επεξεργασία ρόλου (Edit Role) – Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε μόνο τους προσαρμοσμένους ρόλους. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τους προεπιλεγμένους ρόλους. Επιπλέον, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να προβάλετε τις ρυθμίσεις ενός υπερχρήστη.
  • Ρόλος κλώνου (Clone Role) – Δημιουργεί έναν νέο προσαρμοσμένο ρόλο, αναπαράγοντας τις υπάρχουσες ρυθμίσεις από τον επιλεγμένο ρόλο. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε τις ρυθμίσεις ενός υπερχρήστη.
  • Διαγραφή ρόλου (Delete Role) – Διαγράφει τον επιλεγμένο ρόλο. Μπορείτε να διαγράψετε μόνο προσαρμοσμένους σύνθετους ρόλους. Εάν ο ρόλος συσχετίζεται με κάποιον χρήστη, φροντίστε να καταργήσετε όλους τους χρήστες που είναι συσχετισμένοι με τον επιλεγμένο ρόλο, πριν να διαγράψετε το ρόλο.
  • Λήψη CSV (Download CSV) – Πραγματοποιεί λήψη των λεπτομερειών των ρόλων χρήστη σε ένα αρχείο σε μορφή CSV.
 • Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Άνοιγμα «>>» πριν από τη σύνδεση Ρόλος (Role) για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον σύνθετο ρόλο.